Detail předmětu

Specializovaný projekt (S-BZK)

FAST-CL057Ak. rok: 2022/2023

Předmět je koncipován jako podpůrný k vypracování diplomové práce.
Individuální návrh konkrétního objektu pozemních a inženýrských staveb se složitější betonovou nosnou konstrukcí.
Návrh nosného systému. Variantní řešení. Statická analýza. Dimenzování. Výkresová dokumentace.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

8

Zajišťuje ústav

Ústav betonových a zděných konstrukcí (BZK)

Výsledky učení předmětu

Student získá tyto znalosti a dovednosti:
• Schopnost aplikovat z předešlého studia získané znalosti při návrhu betonových a zděných staveb.
• Schopnost správně analyzovat a řešit případně i zvláštní problémy týkající se obsahu diplomové práce.

Prerekvizity

navrhování betonových a zděných konstrukcí

Učební cíle

Aplikovat z předešlého studia získané znalosti při návrhu betonových a zděných staveb.
Správně analyzovat a řešit případně i zvláštní problémy týkající se obsahu diplomové práce.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Základní literatura

ZICH, Miloš a BAŽANT, Zdeněk. Plošné betonové konstrukce, nádrže a zásobníky. Brno: VUTIUM, 2010. ISBN 978-80-7204-693-5.

(CS)

ČÍRTEK, Ladislav. Betonové konstrukce II. Konstrukce prutové a základové. Brno: VUTIUM, 1999. ISBN 80-214-1543-6.

(CS)

NILSON, Artur, DARWIN, David a DOLAN, Charles. Design of Concrete Structures. New York: McGraf-Hill, 2009. ISBN 978-0073293493.

(EN)

Doporučená literatura

COLLINS, Michael P. a MITCHELL, Denis. Prestressed Concrete Structures. New Jersey: Prentice Hall, 1991. ISBN 0-13-691635-X.

(EN)

LEONHARDT, Fritz a MÖNNIG, Eduard. Vorlesungen über Massivbau. Teil 1 Grundlagen zur Bemessung im Stahlbetonbau. Berlin: Springer-Verlag, 1984. ISBN: 978-3-540-12786-4.

(DE)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-E-SI (N) magisterský navazující

    obor S , 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

  • Program N-K-C-SI (N) magisterský navazující

    obor S , 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

  • Program N-P-C-SI (N) magisterský navazující

    obor S , 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Projekt

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.- 7. Zadání a zpracování části projektu se zaměřením na složitější nosné betonové konstrukce pozemních a inženýrských staveb. Konzultace. Korekce. 8.- 9. Prezentace a obhajoba zpracované části projektu. 10. Zhodnocení zpracované části projektu.