Detail předmětu

Management investičních projektů

FAST-DVB074Ak. rok: 2022/2023

Simulace a modelování investičních projektů. Specifika hodnocení investičních projektů dle sektoru a oboru. Analýza a řízení rizika investičních projektů. Očekávané hodnoty ukazatelů ekonomické efektivnosti s využitím simulace Monte Carlo.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

8

Zajišťuje ústav

Ústav stavební ekonomiky a řízení (EKR)

Prerekvizity

V rozsahu magisterského studia studijního programu Stavební inženýrství, oboru Management stavebnictví

Osnovy výuky

1. Simulace a modelování investičních projektů – obecné teorie.
2. Legislativní požadavky související s přípravou a realizací investičních projektů v ČR.
3. Investiční záměry soukromého sektoru, developerské projekty.
4. Investiční záměry veřejného sektoru, projekty pozemního stavitelství.
5. Investiční záměry veřejného sektoru, projekty inženýrského stavitelství.
6. Specifika hodnocení investičních projektů dálniční a silniční infrastruktury, využití modelu HDM-4.
7. Specifika hodnocení projektů železniční infrastruktury.
8. Specifika hodnocení projektů vodní infrastruktury.
9. Řízení rizik projektů, simulace Monte Carlo, statistická analýza dat, příprava vstupních dat.
10.-11. Simulace Monte Carlo (využití software Crystal Ball) – vlastní výpočet, interpretace výstupních údajů.
12. Případové studie – projekt soukromého sektoru, přednáška z praxe.
13. Případová studie – projekt veřejného sektoru, přednáška z praxe.

Učební cíle

Simulace a modelování stavebních investičních projektů v soukromém i veřejném sektoru v podmínkách rizika a nejistoty.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Základní literatura

DUFEK, Zdeněk, KORYTÁROVÁ, Jana, APELTAUER, Tomáš, HROMÁDKA, Vít, FIALA, Petr, DROCHYTKA, Rostislav, BYDŽOVSKÝ, Jiří, VANĚREK, Jan, AIGEL, Petr, VÝSKALA, Miloslav a Martin NOVÝ. Veřejné stavební investice. Praha: Leges, 2018. ISBN: 978-80-7502-322-3.

(CS)

Rezortní metodika pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů dopravních staveb, Ministerstvo dopravy, Státní fond dopravní infrastruktury, 2017 + Aktualizace Resortní metodiky pro hodnocení ekonomické efektivnosti. 2022. (Resortní metodika – doplnění, Aktualizace CBA tabulek).

(CS)
SARTORI, David. Guide to Cost-benefit Analysis of Investment Projects, Economic appraisal tool for Cohesion Policy 2014-2020.” European Commission, Directorate-General for Regional and Urban policy. 2014. ISBN 978-92-79-34796-2. (EN)

Economic Appraisal Vademecum 2021-2027, General Principles and Sector Applications, European Commision, 2021.

(EN)

FURFINE, Craig. Practical Finance for Property Investment. Routledge, New York, 2020. ISBN 9780367333041.

(EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program DPA-E doktorský, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  • Program DKA-E doktorský, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  • Program DPC-E doktorský, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  • Program DKC-E doktorský, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Simulace a modelování investičních projektů – obecné teorie. 2. Legislativní požadavky související s přípravou a realizací investičních projektů v ČR. 3. Investiční záměry soukromého sektoru, developerské projekty. 4. Investiční záměry veřejného sektoru, projekty pozemního stavitelství. 5. Investiční záměry veřejného sektoru, projekty inženýrského stavitelství. 6. Specifika hodnocení investičních projektů dálniční a silniční infrastruktury, využití modelu HDM-4. 7. Specifika hodnocení projektů železniční infrastruktury. 8. Specifika hodnocení projektů vodní infrastruktury. 9. Řízení rizik projektů, simulace Monte Carlo, statistická analýza dat, příprava vstupních dat. 10.-11. Simulace Monte Carlo (využití software Crystal Ball) – vlastní výpočet, interpretace výstupních údajů. 12. Případové studie – projekt soukromého sektoru, přednáška z praxe. 13. Případová studie – projekt veřejného sektoru, přednáška z praxe.