Detail předmětu

Veřejné stavební investice 2

FAST-CV024Ak. rok: 2022/2023

Veřejné zakázky – zásady a procedury nabídkového řízení, stanovení hodnotících kritérií a jejich vah,výběr zhotovitele a uzavření smlouvy.
Technická, přípravná a realizační dokumentace projektů financovaných z veřejných zdrojů.
Technicko-ekonomické studie, sociálně ekonomické analýzy, analýzy citlivosti a analýzy rizik. Partnerství veřejného a soukromého sektoru, dokumentace, analýza specifických rizik.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Zajišťuje ústav

Ústav stavební ekonomiky a řízení (EKR)

Výsledky učení předmětu

Znalost zpracování veřejného stavebního projektu. Případová studie pro zadání veřejných zakázek.

Prerekvizity

Znalosti v rozsahu předmětu Veřejné stavební investice I

Osnovy výuky

1. Veřejné projekty, charakteristika
2. Studie proveditelnosti veřejných stavebních projektů
3. Analýza nákladů a užitků veřejných stavebních projektů. Náklady životního cyklu veřejného stavebního projektu
4. Analýza citlivosti a pravděpodobnosti výstupů veřejného stavebního projektu. Analýza rizik veřejného stavebního projektu.
5. Veřejné zakázky, postupy a specifika zadávacích řízení – zákon č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
6. Veřejné zakázky, kvalifikační kritéria, zadávací dokumentace stavby
7. Kritéria pro hodnocení nejvýhodnější nabídky, využití hodnotové analýzy (metody)
8. Nadlimitní veřejné zakázky, směrnice EU
9. Partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP), zákon č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon)
10. Dokumentace veřejného projektu realizovaného metodou PPP. Analýza rizik veřejného projektu realizovaného metodou PPP.

Učební cíle

Rozšířené znalosti o problematice průběhu zadávání, hodnocení a realizace veřejných zakázek, tvorby podkladů projektů pro čerpání finančních prostředků z veřejných zdrojů. Partnerství veřejného a soukromého sektoru.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-K-C-SI (N) magisterský navazující

    obor N , 2. ročník, zimní semestr, povinný

  • Program N-P-C-SI (N) magisterský navazující

    obor N , 2. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Veřejné projekty, charakteristika 2. Studie proveditelnosti veřejných stavebních projektů 3. Analýza nákladů a užitků veřejných stavebních projektů. Náklady životního cyklu veřejného stavebního projektu 4. Analýza citlivosti a pravděpodobnosti výstupů veřejného stavebního projektu. Analýza rizik veřejného stavebního projektu. 5. Veřejné zakázky, postupy a specifika zadávacích řízení – zákon č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách 6. Veřejné zakázky, kvalifikační kritéria, zadávací dokumentace stavby 7. Kritéria pro hodnocení nejvýhodnější nabídky, využití hodnotové analýzy (metody) 8. Nadlimitní veřejné zakázky, směrnice EU 9. Partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP), zákon č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon) 10. Dokumentace veřejného projektu realizovaného metodou PPP. Analýza rizik veřejného projektu realizovaného metodou PPP.

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor