Detail předmětu

Specializovaný projekt (S-KDK)

FAST-CO068Ak. rok: 2022/2023

Dispoziční uspořádání stavebních objektů.
Normativní podklady pro navrhování ocelových a dřevěných konstrukcí.
Sestavení výpočtového modelu.
Dokumentace ocelových konstrukcí a dřevěných konstrukcí.
Individuální konzultace ke konkrétnímu zadání.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

8

Zajišťuje ústav

Ústav kovových a dřevěných konstrukcí (KDK)

Výsledky učení předmětu

Student zvládne vypracování individuálního diplomového projektu tím, že získá podrobnější znalostí o problematice z oblasti navrhování kovových nebo dřevěných konstrukcí.

Prerekvizity

Matematika, stavební mechanika, pružnost, navrhování prvků kovových konstrukcí, navrhování prvků dřevěných konstrukcí, zatížení konstrukcí.

Učební cíle

Cílem předmětu je získání podrobnějších znalostí o problematice z oblasti navrhování kovových a dřevěných konstrukcí a procvičit získané znalosti a dovednosti. Předmět je koncipován jako podpůrný k vypracování diplomové práce.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-E-SI (N) magisterský navazující

    obor S , 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

  • Program N-K-C-SI (N) magisterský navazující

    obor S , 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

  • Program N-P-C-SI (N) magisterský navazující

    obor S , 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Projekt

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Realizační dokumentace: technická zpráva, statický výpočet, projekční výpis materiálu, výkresová část. Sestavení zatěžovacích údajů a schémat. Směrné detaily konstrukcí. 2. Normy pro návrh ocelových, ocelobetonových a dřevěných konstrukcí. 3. Moderní konstrukční systémy staveb s nosnou konstrukcí z oceli a dřeva, jejich konstrukční detaily. 4. Konzultace ke statickému výpočtu. 5. Seznámení s realizační dokumentací konkrétního objektu v oboru ocelových, ocelobetonových a dřevěných konstrukcí: výkresová dokumentace, seznam položek (výpis materiálu). 6. Upřesnění směrných detailů pro řešení konkrétního zadání. Kotvení ocelových a dřevěných konstrukcí. Konzultace k návrhu kotvení a k detailům kotvení. 7. Konzultace k dispozičnímu řešení a uspořádání konstrukce. 8. Konzultace k samostatnému řešení konkrétního zadání. 9. Konzultace k samostatnému řešení konkrétního zadání. 10. Dokončení projektu.