Detail předmětu

Vybrané statě z pozemního stavitelství 2

FAST-NHB055Ak. rok: 2022/2023

Předmět je zaměřen na seznámení s vybranými specializovanými stavbami a konstrukcemi z oboru pozemního stavitelství. Student přehlednou formou získá znalosti o možnostech navrhování staveb garáží, halových objektů, vybraných veřejných a zemědělských staveb. Dále student získá základní přehled o možnostech řešení staveb na bázi dřeva. Student by si měl osvojit zásady architektonického, typologického a konstrukčního řešení výše uvedených vybraných staveb.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Zajišťuje ústav

Ústav pozemního stavitelství (PST)

Nabízen zahraničním studentům

Všech fakult

Prerekvizity

Student využije již získaných znalostí z oblasti stavební fyziky (tepelné techniky, akustiky a denního osvětlení interiéru budov), požární bezpečnosti staveb a pozemního stavitelství, které získal absolvováním předepsaných předmětů v předchozím studiu.

Osnovy výuky

1. Garáže, garážová stání, parkovací systémy – stavebně konstrukční systémy, konstrukční řešení.
2. Mateřské školky a jesle. Základní a střední školy .
3. Tělocvičny a sportovní haly.
4. Kryté bazény.
5. Zdravotnická zařízení.
6. Nemocnice.
7. Stavby pro chov koní, jízdárny, stavby pro chov ovcí.
8. Stavby pro chov a produkci skotu a vepřového dobytka.
9. Stavby pro chov a produkci drůbeže a pro chov kožešinových zvířat.
10. Dřevostavby – základní přehled staveb na bázi dřeva. Specifika návrhu staveb na bázi dřeva.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Základní literatura

NEUFERT, Erns. Navrhování staveb: zásady, normy, předpisy o zařízeních, stavbě, vybavení, nárocích na prostor, prostorových vztazích, rozměrech budov, prostorech, vybavení, přístrojích z hlediska člověka jako měřítk. Praha: Consultinvest, 2000.
ISBN 80-901486-6-2

(CS)

KOLB, Josef. Dřevostavby. Systém nosných konstrukcí, obvodové pláště. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-4071-3

(CS)

SÝKORA, Jaroslav. Zemědělské stavby. Praha: Grada, 2014. ISBN 9 8-80247-5273-0

(CS)

PETŘÍČEK Tomáš. Střechy. Studijní opora. Brno: FAST VUT. 2015

(CS)

Doporučená literatura

ALLEN, Eward a Joseph LANO. Fundamentals of Building Construction: Materials and Methods. New Jersey: John Wiley&Sons, Inc., 2013. ISBN 978-1-118-13891-5

(EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPA-SIS magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, povinný
  • Program NKC-SIS magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, povinný
  • Program NPC-SIS magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Garáže, garážová stání, parkovací systémy – stavebně konstrukční systémy, konstrukční řešení. 2. Mateřské školky a jesle. Základní a střední školy . 3. Tělocvičny a sportovní haly. 4. Kryté bazény. 5. Zdravotnická zařízení. 6. Nemocnice. 7. Stavby pro chov koní, jízdárny, stavby pro chov ovcí. 8. Stavby pro chov a produkci skotu a vepřového dobytka. 9. Stavby pro chov a produkci drůbeže a pro chov kožešinových zvířat. 10. Dřevostavby – základní přehled staveb na bázi dřeva. Specifika návrhu staveb na bázi dřeva.

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do cvičení a seznámení se s obsahem cvičení. Zadání garážového nebo parkovacího stání ve vybraném objektu. 2. Řešení detailů garážových nebo parkovacích stání. 3. Návrh opláštění halového objektu lehkým kovoplastickým pláštěm. 4. Řešení detailů opláštění halového objektu. 5. Podrobný návrh v podobě studie vybrané veřejné, nebo zemědělské stavby. 6. Konzultace. 7. Návrh konstrukčního systému rodinného domu na bázi dřeva. 8. Návrh skladby obvodové stěny a ploché střechy dřevostavby. 9. Konzultace. 10. Zápočet.