Detail předmětu

Diagnostika a rekonstrukce kovových a dřevěných konstrukcí

FAST-CO055Ak. rok: 2022/2023

Základy a metody nedestruktivního zkušebnictví.
Přehled zkoušek v oboru stavebních konstrukcí.
Svarové přípoje, pnutí materiálu.
Základní pojmy v oboru rekonstrukce, příprava rekonstrukce.
Koroze materiálu, zesilování konstrukcí.
Charakteristiky starších druhů materiálů.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Zajišťuje ústav

Ústav kovových a dřevěných konstrukcí (KDK)

Výsledky učení předmětu

Student zvládne cíl předmětu, seznámí se s problematikou tohoto kurzu a procvičí si získané znalosti a dovednosti.

Prerekvizity

Kovové konstrukce - navrhování prvků a spojů ocelových konstrukcí. Dřevěné konstrukce - navrhování prvků a spojů dřevěných konstrukcí.

Osnovy výuky

1. Diagnostika, základní pojmy a termíny, rozdělení zkoušek.
2. Zkoušky prototypové, průkazní, kontrolní výrobní. Nedestruktivní zkušebnictví.
3. Rozdělení nedestruktivních metod kontroly podle fyzikálního principu, základní pojmy, příklady využití. Základy radiografie, radiografické metody kontroly.
4. Kapilární metody, detekční kapaliny, kapilární indikace. Ultrazvukové metody, elektromagnetické metody, přímé a úhlové ultrazvukové sondy.
5. Zatěžovací zkouška, základní pojmy, rozdělení zatěžovacích zkoušek, druhy zkušební zátěže.
6. Zkoušky pro zjištění materiálových charakteristik v oboru rekonstrukcí, materiálové listy, atesty.
7. Rekonstrukce, základní pojmy, rozdělení rekonstrukcí z hlediska důvodu a životnosti, příprava rekonstrukce.
8. Materiál, svářkové železo, plávková ocel, litina. Koroze, ochrana konstrukcí, atmofix.
9. Přímé a nepřímé zesilování, charakteristické příklady.
10. Charakteristické příklady rekonstrukcí, zaručená svařitelnost, pnutí a deformace při svařování.

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou tohoto kurzu a procvičit získané znalosti a dovednosti.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Základní literatura

Augustýn, J.: Havárie ocelových konstrukcí, SNTL Praha, 1988

(CS)

Vašek, M.: Havárie, poruchy a rekonstrukce, dřevěné a ocelové konstrukce, edice Stavitel, GRADA

(CS)

Doporučená literatura

Aktuálně platné normativní dokumenty související s náplní předmětu.

(CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-E-SI (N) magisterský navazující

    obor S , 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

  • Program N-K-C-SI (N) magisterský navazující

    obor S , 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

  • Program N-P-C-SI (N) magisterský navazující

    obor S , 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Diagnostika, základní pojmy a termíny, rozdělení zkoušek. 2. Zkoušky prototypové, průkazní, kontrolní výrobní. Nedestruktivní zkušebnictví. 3. Rozdělení nedestruktivních metod kontroly podle fyzikálního principu, základní pojmy, příklady využití. Základy radiografie, radiografické metody kontroly. 4. Kapilární metody, detekční kapaliny, kapilární indikace. Ultrazvukové metody, elektromagnetické metody, přímé a úhlové ultrazvukové sondy. 5. Zatěžovací zkouška, základní pojmy, rozdělení zatěžovacích zkoušek, druhy zkušební zátěže. 6. Zkoušky pro zjištění materiálových charakteristik v oboru rekonstrukcí, materiálové listy, atesty. 7. Rekonstrukce, základní pojmy, rozdělení rekonstrukcí z hlediska důvodu a životnosti, příprava rekonstrukce. 8. Materiál, svářkové železo, plávková ocel, litina. Koroze, ochrana konstrukcí, atmofix. 9. Přímé a nepřímé zesilování, charakteristické příklady. 10. Charakteristické příklady rekonstrukcí, zaručená svařitelnost, pnutí a deformace při svařování.

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Zkoušky prototypové, průkazní, kontrolní výrobní. 2. Rozdělení nedestruktivních metod kontroly podle fyzikálního principu. 3. Radiografické metody kontroly. 4. Kapilární metody, detekční kapaliny, kapilární indikace. 5. Ultrazvukové metody, elektromagnetické metody. 6. Zatěžovací zkouška. 7. Zkoušky pro zjištění materiálových charakteristik. 8. Koroze, ochrana konstrukcí, atmofix. 9. Přímé a nepřímé zesilování. 10. Pnutí a deformace při svařování.