Detail předmětu

Speciální kovové konstrukce (S)

FAST-CO004Ak. rok: 2022/2023

Navrhování sil a zásobníků: membránová teorie skořepinových ocelových konstrukcí; ohybové poruchy membránového stavu; poloohybová a ohybová teorie ocelových skořepin výpočet zatížení zásobníků; výpočet přechodového prstence a kotvení zásobníků.
Příhradové konstrukce na velká rozpětí. Kotvení ocelových konstrukcí.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Zajišťuje ústav

Ústav kovových a dřevěných konstrukcí (KDK)

Výsledky učení předmětu

Student zvládne cíl předmětu, seznámí se s problematikou tohoto kurzu a procvičí si získané znalosti a dovednosti.

Prerekvizity

Kovové konstrukce - navrhování prvků a spojů ocelových konstrukcí. Stavební mechanika, pružnost a pevnost.

Osnovy výuky

1. Skořepinové konstrukce.
2. Nádrže a zásobníky.
3. Zatížení rotačně symetrických skořepin.
4. Membránový stav rotačně symetrických skořepin.
5. Poloohybová teorie.
6. Lokální poruchy.
7. Přechodový prstenec a kotvení zásobníků.
8. Příhradové konstrukce na velká rozpětí.
9. Klasifikace kotvení ocelových konstrukcí.
10. Návrh kotvení ocelových konstrukcí.

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou tohoto kurzu a procvičit získané znalosti a dovednosti.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Základní literatura

Marek, P.: Kovové konstrukce pozemních staveb, Praha : SNTL ; Bratislava : Alfa, 1985  (CS)
BALIO, G. and MAZZOLANI, F. M.: Design of Steel Structures, E&FN Spon, 1999 (EN)

Doporučená literatura

Aktuálně platné normativní dokumenty související s náplní předmětu.

(CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-E-SI (N) magisterský navazující

    obor S , 2. ročník, zimní semestr, povinný

  • Program N-K-C-SI (N) magisterský navazující

    obor S , 2. ročník, zimní semestr, povinný

  • Program N-P-C-SI (N) magisterský navazující

    obor S , 2. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Skořepinové konstrukce. 2. Nádrže a zásobníky. 3. Zatížení rotačně symetrických skořepin. 4. Membránový stav rotačně symetrických skořepin. 5. Poloohybová teorie. 6. Lokální poruchy. 7. Přechodový prstenec a kotvení zásobníků. 8. Příhradové konstrukce na velká rozpětí. 9. Klasifikace kotvení ocelových konstrukcí. 10. Návrh kotvení ocelových konstrukcí.

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Skořepinové konstrukce. 2.-3. Zatížení rotačně symetrických skořepin. 4. Membránový stav rotačně symetrických skořepin. 5. Poloohybová teorie. 6. Lokální poruchy. 7. Přechodový prstenec. 8. Kotvení zásobníků. 9. Příhradové konstrukce na velká rozpětí. 10. Návrh kotvení ocelových konstrukcí.