Detail předmětu

Automatizace navrhování kovových a dřevěných konstrukcí

FAST-CO054Ak. rok: 2022/2023

Přehled programových systémů pro návrh a posouzení kovových a dřevěných konstrukcí.
CAD systémy pro modelování kovových a dřevěných konstrukcí.
Rozbor a řešení individuálního zadání kovové nebo dřevěné konstrukce.
Výpočtový model: geometrie konstrukce; okrajové podmínky; zatížení; výpočet; akce na spodní stavbu; extrémy vnitřních sil; (posudky) dimenzování
Moduly stabilita, dynamika, pohyblivé zatížení.
Výkaz materiálu.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Zajišťuje ústav

Ústav kovových a dřevěných konstrukcí (KDK)

Výsledky učení předmětu

Student zvládne cíl předmětu, seznámí se s problematikou tohoto kurzu a procvičí si získané znalosti a dovednosti.

Prerekvizity

Kovové konstrukce - navrhování prvků a spojů ocelových konstrukcí. Dřevěné konstrukce - navrhování prvků a spojů dřevěných konstrukcí.

Osnovy výuky

1. Úvod, přehled programových systémů.
2. Souřadné systémy, konvence vnitřních sil.
3. Materiálové charakteristiky, typy prvků, průřezové charakteristiky.
4. Geometrie konstrukce: rovinné systémy, prostorové systémy.
5. Okrajové podmínky: podepření konstrukce, spolupůsobení prvků.
6. Zatížení: typy zatížení,zatížení podle mezních stavů, kombinace. zatěžovacích stavů.
7. Analýza konstrukce: lineární výpočet napjatosti a přetvoření.
8. Stabilita. Vzpěrné délky prutů tlačených a ohýbaných.
9. Posouzení prvků.
10. Jednoduché případy konstrukční nelinearity: absence prutů, absence podpor.

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou tohoto kurzu a procvičit získané znalosti a dovednosti.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Základní literatura

Kolář, V. a kol.: Výpočet plošných a prostorových konstrukcí MKP, Praha SNTL, 1974

(CS)

Doporučená literatura

Aktuálně platné normativní dokumenty související s náplní předmětu.

(CS)

Manuály k používaným programovým systémům.

(CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-E-SI (N) magisterský navazující

    obor S , 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

  • Program N-K-C-SI (N) magisterský navazující

    obor S , 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

  • Program N-P-C-SI (N) magisterský navazující

    obor S , 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod, přehled programových systémů. 2. Souřadné systémy, konvence vnitřních sil. 3. Materiálové charakteristiky, typy prvků, průřezové charakteristiky. 4. Geometrie konstrukce: rovinné systémy, prostorové systémy. 5. Okrajové podmínky: podepření konstrukce, spolupůsobení prvků. 6. Zatížení: typy zatížení,zatížení podle mezních stavů, kombinace. zatěžovacích stavů. 7. Analýza konstrukce: lineární výpočet napjatosti a přetvoření. 8. Stabilita. Vzpěrné délky prutů tlačených a ohýbaných. 9. Posouzení prvků. 10. Jednoduché případy konstrukční nelinearity: absence prutů, absence podpor.

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Souřadné systémy, konvence vnitřních sil. 2. Materiálové charakteristiky. 3. Průřezové charakteristiky. 4. Geometrie konstrukce. 5. Okrajové podmínky. 6. Zatížení. 7. Analýza konstrukce. 8. Stabilita. 9.-10. Posouzení prvků.