Detail předmětu

Specializovaný projekt (S-PST)

FAST-CH006Ak. rok: 2022/2023

V rámci předmětu student prokazuje schopnost vypracovat výkresovou dokumentaci stavebně technického řešení objektu, které má sloužit jako podklad pro provádění stavby. Textová část popisuje místo stavby a technické řešení nosných i doplňujících konstrukcí stavby, stanovení energetické náročnosti objektu a požárně bezpečnostního řešení. Grafická část se zpracovává ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb. a jeho prováděcí vyhlášky 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

8

Zajišťuje ústav

Ústav pozemního stavitelství (PST)

Výsledky učení předmětu

Student musí prokázat schopnost vypracovat částečné stavebně
technické řešení objektu, které má sloužit jako podklad pro
provedení stavební části včetně části zadaných specializací.

Prerekvizity

Zvládnutá obsahová náplň předmětů zahrnutá v bakalářském studijním programu Stavební inženýrství a dále ve 2. a 3. semestru navazujícího magisterského studia.

Učební cíle

Student během semestru kompletuje dosažené teoretické znalosti a řeší dokumentaci pro provedení stavby u konkrétního případu stavebního objektu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-E-SI (N) magisterský navazující

    obor S , 2. ročník, zimní semestr, povinný

  • Program N-K-C-SI (N) magisterský navazující

    obor S , 2. ročník, zimní semestr, povinný

  • Program N-P-C-SI (N) magisterský navazující

    obor S , 2. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Projekt

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.-3. Návrh dispozice stavby M 1:200, volba konstrukčního systému, modulová koordinace 4.-5. Půdorysy podlaží, M 1:100 6. Řezy, M 1:100 7. Konstrukce zastřešení, M :100, Pohledy, M 1:100 8. Detaily 9. Technická zpráva, Situace, M 1:200 10. Klasifikace