Detail předmětu

Informatika

FAST-BUA001Ak. rok: 2022/2023

Základní správa a užívání operačního systému.
Cloudové služby.
Počítačové sítě, Internet (principy, síťové protokoly, služby Internetu).
Bezpečnost v počítačových sítích.
Základy počítačové grafiky a zpracování obrazu.
Základy typografie.
Počítačové zpracování dokumentů v prostředí MS Word.
Pokročilé řešení inženýrských úloh v prostředí MS Excel.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Zajišťuje ústav

Ústav automatizace inženýrských úloh a informatiky (AIU)

Nabízen zahraničním studentům

Všech fakult

Prerekvizity

Základy informatiky ve středoškolském rozsahu.

Učební cíle

 • Účelem předmětu je vytvoření základní jednotné úrovně znalostí a dovedností pro efektivní užívání osobních počítačů. Studenti si rozšíří dovednosti uživatelského ovládání operačního systému a jeho základní správy, získají znalosti z oblasti internetových technologií a zejména pak o bezpečnostních mechanismech s tím souvisejících.
 • Kromě přehledové části, věnované technickým řešením v oboru, jsou studenti seznámeni a po absolvování předmětu způsobilí nejen využívat tabulkové procesory a další moderní programové vybavení k inženýrským výpočtům, ale seznámí se i se základními pravidly počítačové typografie, získají znalosti o principech počítačové grafiky a zpracování obrazu, které jsou využitelné při tvorbě technické dokumentace apod.

 

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Základní literatura

Rybička, J., Čačková, P., Přichystal, J. Průvodce tvorbou dokumentů. Bučovice: Nakladatelství Martin Stříž, 2011.

(CS)

Novotná, H. a kol.: Základy informatiky. Internetové učební texty, 2009.

(CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BPA-SI bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, povinný
 • Program BKC-SI bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program BPC-SI bakalářský

  specializace VS , 1. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 1. Seznámení studentů s prací v počítačových učebnách a v počítačové síti FAST, VUT mail, cloudové služby, Moodle.
 2.  Práce v tabulkových procesorech: Adresace buněk, vlastní názvy buněk, vkládání dat a chování dat při kopírování obsahu buněk, formátování buněk (vlastní formát), vytváření a kopírování vzorců, použití funkcí ve vzorcích.
 3.  Podmíněné formátování buněk, ověřování (vstupních) dat, import dat (z měřicích přístrojů apod.).
 4. Grafické výstupy.
 5. Komplexní souhrnné příklady řešení oborově zaměřených zadání pomocí tabulkových procesorů.
 6. Databázové aplikace v tabulkových procesorech (třídění dat, kontingenční tabulky, filtrování dat z DB atd.).
 7. Analytické nástroje: Hledání řešení, řešitel.
 8. Základy počítačové typografie: zpracování hladkého textu, struktura dokumentu, styly.
 9. Základy počítačové typografie: struktura nadpisů kapitol, popisky, odkazy, obsah.
 10. Sazba technických dokumentů: Vzorce, tabulky, obrázky.
 11. Základy grafiky: úpravy obrázků/fotografií v textovém procesoru a rastrovém editoru.
 12. Základy grafiky: parametry obrazů/fotografií pro sazbu, jejich začlenění do dokumentu
 13. Zápočtový test a kontrola souhrnného dokumentu.