Detail předmětu

Mechanika hornin

FAST-BFA006Ak. rok: 2022/2023

Posouzení horninového prostředí (budovaného skalními a poloskalními horninami) jako prostředí spolupůsobícího se stavební konstrukcí. Fyzikální, mechanické a technologické vlastnosti hornin a horninového prostředí a jejich ověřování laboratorními a polními zkouškami. Stav napjatosti horninového masívu. Speciální polní měření, instrumentace a monitoring. Stability skalních a poloskalních svahů a stěn. Kotvení do hornin.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Zajišťuje ústav

Ústav geotechniky (GTN)

Výsledky učení předmětu

Student zvládne cíl předmětu, tzn. základní posouzení prostředí skalní a poloskalní horniny spolupůsobícího se stavební konstrukcí. Bude seznámen s fyzikálními, mechanickými a technologickými vlastnostmi hornin a horninového prostředí a jejich ověřováním laboratorními a polními zkouškami. Bude schopen základního posouzení stability skalních svahů a stěn a návrhu kotvení do hornin.

Prerekvizity

Student musí mít základní znalosti nejméně z: Geologie, mechaniky zemin, stavebních látek, základů stavební mechaniky a pružnosti a plasticity.

Osnovy výuky

1. Fyzikální, mechanické a technologické vlastnosti horninové matérie stanovované v laboratoři I.
2. Fyzikální, mechanické a technologické vlastnosti horninové matérie stanovované v laboratoři II.
3. Polní zkoušky mechaniky hornin I.
4. Polní zkoušky mechaniky hornin II. Stav napjatosti horninového masívu a jeho ověřování.
5. Speciální polní měření, instrumentace a monitoring.
6. Stability skalních a poloskalních svahů a stěn.
7. Kotvení do hornin.

Učební cíle

Student má zvládnout základní posouzení horninového prostředí (skalní a poloskalní horniny) spolupůsobícího se stavební konstrukcí. Bude seznámen s fyzikálními, mechanickými a technologickými vlastnostmi hornin a horninového prostředí a jejich ověřováním laboratorními a polními zkouškami. Bude seznámen s problematikou stavu napjatosti horninového masívu. Zvládne navrhování speciálních polních zkoušek, měření, instrumentace a monitoringu. Bude schopen základního posouzení stability skalních svahů a stěn a návrhu kotvení do hornin.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Základní literatura

PRUŠKA, Jan. Geomechanika. Mechanika hornin. Vydavatelství ČVUT. Praha, 2002.

(CS)

MALGOT, Josef, KLEPSATEL, František a TRÁVNÍČEK, Ivan. Mechanika hornín a inžinierska geológia. Alfa Bratislava, 1990. ISBN 80-05-00940-2.

(SK)

PAULI, Jiří a HOLOUŠOVÁ, Taťana. Mechanika hornin. Laboratorní zkoušky hornin. Vydavatelství ČVUT Praha, 1994. ISBN 80-01-001126-7.

(CS)

GOODMAN, Richard E. Introduction to Rock Mechanics, 2nd Edition. John Wiley & Sons, 1989.

(EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-SI bakalářský

    specializace K , 4. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Fyzikální, mechanické a technologické vlastnosti horninové matérie stanovované v laboratoři I.

2. Fyzikální, mechanické a technologické vlastnosti horninové matérie stanovované v laboratoři II.

3. Polní zkoušky mechaniky hornin I.

4. Polní zkoušky mechaniky hornin II. Stav napjatosti horninového masívu a jeho ověřování.

5. Speciální polní měření, instrumentace a monitoring.

6. Stability skalních a poloskalních svahů a stěn.

7. Kotvení do hornin.

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Seznámení s disciplínou, videosnímky - "polní zkoušky mechaniky hornin" a "laboratoř mechaniky hornin". 2. Práce v laboratoři mechaniky hornin. Stanovení vlastností horninového tělíska. 3. Polní zatěžovací zkouška. Vyhodnocení. 4. Polní smyková zkouška. Vyhodnocení. 5. Stabilita skalní stěny. 6. Kotvení do skalní horniny. 7. Kontrola práce a zápočet.