Detail předmětu

Zakládání staveb (K)

FAST-BFA005Ak. rok: 2022/2023

Úvod do zakládání – podklady. Metodika mezních stavů, geotechnické kategorie. Základy plošné, patky, pasy, desky. Návrh a posouzení plošných základů – 1. mezní stav, 2. mezní stav.
Základy hlubinné – rozdělení prvků. Piloty – rozdělení (displacement, replacement). Piloty vrtané a CFA – technologie provádění. Výpočet osově zatížených vrtaných pilot – mezní únosnost, mezní zatěžovací křivka. Piloty předrážené – technologie provádění. Piloty vibrotlakové. Mikropiloty – druhy, technologie provádění, využití. Podzemní stěny a lamely – technologie provádění a jejich využití. Kotvy – rozdělení, návrh a provádění, napínání kotev.
Trysková injektáž – technologie provádění, využití. Injektáž klasická – těsnící, zpevňovací, kompenzační, injektážní hmoty, provádění.
Stavební jámy a jejich roubení. Pažení záporové, pilotové stěny, podzemní stěny. Jímky – druhy a použití. Statický výpočet roubení stavebních jam a jímek. Odvodňování stavebních jam.
Podchycování základů.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Zajišťuje ústav

Ústav geotechniky (GTN)

Výsledky učení předmětu

Student zvládne cíl předmětu - navrhovat plošné a hlubinné základy pro různé geotechnické kategorie, navrhnout bezpečně a ekonomicky stavební jámu.

Prerekvizity

Druhy základových půd, vlastnosti zemin, teorie mezních stavů, základní znalosti ze stavební mechaniky, pružnosti a pevnosti, navrhování konstrukcí.

Osnovy výuky

1. Úvod do zakládání. Metodika mezních stavů, geotechnické kategorie. Základy plošné, patky, pasy, desky.
2. Návrh a posouzení plošných základů – 1. mezní stav, 2. mezní stav.
3. Zlepšování vlastností základové půdy pro plošné zakládání. Štěrkové polštáře.
4. Základy hlubinné – rozdělení prvků. Kesony a studny.
5. Piloty – rozdělení (displacement, replacement). Piloty vrtané a CFA – technologie provádění.
6. Výpočet osově zatížených vrtaných pilot – mezní únosnost, mezní zatěžovací křivka.
7. Piloty předrážené – technologie provádění. Piloty vibrotlakové.
8. Mikropiloty – druhy, technologie provádění, využití.
9. Podzemní stěny a lamely – technologie provádění a jejich využití.
10. Kotvy – rozdělení, návrh a provádění, napínání kotev.
11. Trysková injektáž – technologie provádění, využití.
12. Stavební jámy a jejich roubení. Pažení záporové, pilotové stěny, podzemní stěny.
13. Statický výpočet roubení stavebních jam. Podchycování základů.

Učební cíle

Naučit studenty navrhovat plošné a hlubinné základy pro různé geotechnické kategorie.
Naučit studenty navrhnout bezpečně a ekonomicky stavební jámu.
Seznámit studenty s moderními způsoby zakládání staveb, zlepšování podloží.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Základní literatura

Masopust, J.: Navrhování základových a pažicích konstrukcí: příručka k ČSN EN 1997. 1, ČKAIT, 2012, 978-80-87438-31-2

(CS)

Budhu, M. Soil Mechanics and foundations (3rd edition). John Wiley & sons, inc, 2010, ISBN 978-0-470-55684-9.

(EN)

Doporučená literatura

Masopust, J. Speciální zakládání staveb, 1. díl. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2004, ISBN 80-214-2770-1.  (CS)
Masopust, J. Speciální zakládání staveb, 2. díl. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2006, ISBN 80-7204-489-3. (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-SI bakalářský

    specializace K , 3. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do zakládání. Metodika mezních stavů, geotechnické kategorie. Základy plošné, patky, pasy, desky. 2. Návrh a posouzení plošných základů – 1. mezní stav, 2. mezní stav. 3. Zlepšování vlastností základové půdy pro plošné zakládání. Štěrkové polštáře. 4. Základy hlubinné – rozdělení prvků. Kesony a studny. 5. Piloty – rozdělení (displacement, replacement). Piloty vrtané a CFA – technologie provádění. 6. Výpočet osově zatížených vrtaných pilot – mezní únosnost, mezní zatěžovací křivka. 7. Piloty předrážené – technologie provádění. Piloty vibrotlakové. 8. Mikropiloty – druhy, technologie provádění, využití. 9. Podzemní stěny a lamely – technologie provádění a jejich využití. 10. Kotvy – rozdělení, návrh a provádění, napínání kotev. 11. Trysková injektáž – technologie provádění, využití. 12. Stavební jámy a jejich roubení. Pažení záporové, pilotové stěny, podzemní stěny. 13. Statický výpočet roubení stavebních jam. Podchycování základů.

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod. Zemní tlaky. 2. Plošné základy, 1. a 2. mezní stav. 3. Program Geo 5. 4. Svislá únosnost pilotových základů, 1. mezní stav. 5. Svislá únosnost pilotových základů, 2. mezní stav. 6. Návrh tížné zdi. 7. Program Geo 5. 8. Návrh pažící stěny volně stojící. 9. Návrh pažící stěny kotvené. 10. Program Geo 5. 11. Odvodnění stavební jámy. 12. Individuální konzultace. 13. Zápočet.