Detail předmětu

Speciální betonové konstrukce (S)

FAST-CL005Ak. rok: 2022/2023

Analýza prostorových soustav. Předpjaté konstrukce pozemního stavitelství. Výškové budovy. Deskové konstrukce předepnuté soudržnými a nesoudržnými kabely.
Obloukové konstrukce pozemního a inženýrského stavitelství. Příklady obloukových konstrukcí. Báně a skořepiny.
Visuté a zavěšené soustavy. Zavěšené konstrukce. Visuté konstrukce.
Konstrukce z předpjatého pásu.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Zajišťuje ústav

Ústav betonových a zděných konstrukcí (BZK)

Výsledky učení předmětu

Student získá tyto znalosti a dovednosti:
• Schopnost analyzovat vybrané speciální betonové konstrukce, jako např. konstrukce výškových budov, oblouky, skořepiny, zavěšené a visuté konstrukce.

Prerekvizity

stavební mechanika, betonové konstrukce, předpjatý beton

Osnovy výuky

1. Analýza prostorových soustav.
2. Předpjaté konstrukce pozemního stavitelství.
3. Výškové budovy.
4. Deskové konstrukce předepnuté soudržnými a nesoudržnými kabely.
5. Obloukové konstrukce pozemního stavitelství. Obloukové konstrukce inženýrského stavitelství.
6. Báně.
7. Skořepiny.
8. Visuté a zavěšené soustavy. Zavěšené konstrukce.
9. Visuté konstrukce.
10. Konstrukce z předpjatého pásu.

Učební cíle

Analyzovat vybrané speciální betonové konstrukce, jako např. konstrukce výškových budov, oblouky, skořepiny, zavěšené a visuté konstrukce.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Základní literatura

RUHE, H. Priestorové strešné konštrukcie. Bratislava: ALFA, 1979.

(SK)

SALVADORI, Mario a HELLER, R. Konštrukcia v architekture. Bratislava: ALFA, 1971.

(SK)

SALVADORI, Mario. Why Buildings Stand up: The Strength of Architecture. New York: WW Norton and Com., 2002. ISBN 0-393-30676-3.

(EN)

Doporučená literatura

BILLINGTON, David. Thin Shell Concrete Structures. New York: McGraf-Hill Book Com., 1982. ISBN 0070052794.

(EN)

GRENČÍK, Ľudovít et al. Betónové konštrukcie II B pre inžinierske a vodohospodárske stavby. Bratislava: ALFA, 1986.

(SK)

Elektronické studijní opory FAST VUT
Stráský Jiří. Konstrukční systémy a analýza lan. 28 stran, 2013; Stráský Jiří. Konstrukce tvořené předpjatým pásem a membránou. 88 stran, 2013; Stráský Jiří. Konstrukce podporované kabely. 64 stran, 2013

(CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-E-SI (N) magisterský navazující

    obor S , 2. ročník, zimní semestr, povinný

  • Program N-K-C-SI (N) magisterský navazující

    obor S , 2. ročník, zimní semestr, povinný

  • Program N-P-C-SI (N) magisterský navazující

    obor S , 2. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Analýza prostorových soustav. 2. Předpjaté konstrukce pozemního stavitelství. 3. Výškové budovy. 4. Deskové konstrukce předepnuté soudržnými a nesoudržnými kabely. 5. Obloukové konstrukce pozemního stavitelství. Obloukové konstrukce inženýrského stavitelství. 6. Báně. 7. Skořepiny. 8. Visuté a zavěšené soustavy. Zavěšené konstrukce. 9. Visuté konstrukce. 10. Konstrukce z předpjatého pásu.

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Předpjatá stropní konstrukce patrových garáží: Návrh rozměrů a předpětí, geometrie, zatěžovací stavy. 2. Modelování desky na počítači. 3.- 4. Stanovení statických veličin na počítači včetně grafických výstupů. 5. Dokončení statického řešení a jeho kontrola. 6. Dimenzování desky na ohyb. 7. Korekce. 8. Dimenzování desky na protlačení. 9. Výkresy. Kontrola dimenzování. 10. Odevzdání projektu, zápočet.