Detail předmětu

Kovové konstrukce 2

FAST-BOA009Ak. rok: 2022/2023

Soudobé trendy rozvoje kovových konstrukcí.
Zásady navrhování a konstrukčního řešení vícepodlažních budov. Prostorová tuhost, ztužidla a výztužné systémy. Nosné konstrukce stropů a plošin.
Sloupy patrových budov, patky a kotvení sloupů.
Zastřešení velkých rozpětí. Prostorové prutové konstrukční systémy. Navrhování a konstrukční řešení příhradových desek a roštových soustav.
Výroba a montáž ocelových konstrukcí. Problematika zesilování, rekonstrukcí a přestavby objektů s ocelovou nosnou konstrukcí.
Navrhování kovových konstrukcí na základě výsledků zkoušek. Realizace a vyhodnocování experimentů.
Katastrofické události a jejich odraz na koncepci navrhování stavebních konstrukcí.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Zajišťuje ústav

Ústav kovových a dřevěných konstrukcí (KDK)

Výsledky učení předmětu

Student nastuduje a zvládne cíle předmětu zaměřené zejména na problematiku navrhování ocelových konstrukcí pozemních staveb, vícepodlažních budov a zastřešení velkých rozpětí, z hlediska obsahu podrobněji rozvedenou v harmonogramu příslušného předmětu.

Prerekvizity

Prvky a spoje kovových konstrukcí, kovové konstrukce.

Osnovy výuky

1. Soudobé trendy rozvoje kovových konstrukcí (rozvoj konstruktivních forem, materiály a jejich kombinace, technologie).
2. Vývoj a perspektivy používání vícepodlažních budov.
3. Konstrukční systémy vícepodlažních budov s nosnou ocelovou a ocelobetonovou konstrukcí.
4. Prostorová tuhost, ztužidla a výztužné systémy.
5. Nosné konstrukce stropů a plošin. Použití prolamovaných nosníků a jejich návrh.
6. Ocelobetonové spřažené stropní konstrukce.
7. Sloupy patrových budov, patky a kotvení sloupů.
8. Zastřešení velkých rozpětí. Prostorové prutové konstrukční systémy.
9. Navrhování a konstrukční řešení příhradových desek a roštových soustav.
10. Výroba a montáž ocelových konstrukcí. Příklady realizací.
11. Problematika zesilování, rekonstrukcí a přestavby objektů s ocelovou nosnou konstrukcí.
12. Navrhování kovových konstrukcí na základě výsledků zkoušek. Realizace a vyhodnocování experimentů.
13. Katastrofické události a jejich odraz na koncepci navrhování stavebních konstrukcí.

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou kurzu a procvičit získané znalosti a dovednosti.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Základní literatura

Marek, P. a kol. Kovové konstrukce pozemních staveb, SNTL Praha 1985, 652 s.

(CS)
Ferjenčík, P., Lederer, F., Schun, J., Melcher, J., Voříšek, V., Chladný, E. Navrhovanie oceľových konštrukcií, 2. časť, ALFA Bratislava / SNTL Praha, 1985, 472 s. (SK)

ESDEP - European Steel Design Education Programme, SCI, London, CD ROM.

(EN)

Doporučená literatura

Karmazínová, M., Pilgr, M. Ocelové konstrukce vícepodlažních budov - pomůcka pro cvičení, skriptum FAST VUT, Brno, 2004.

(CS)

Aktuálně platné normativní dokumenty související s obsahem předmětu.

(CS)

Lederer, F. a kol. Ocelové konstrukce pozemních staveb, SNTL Praha / ALFA Bratislava, 1971, 464 s.

(CS)

Bujňák, J. Spriahnuté oceľobetónové prefabrikované konštrukcie budov,  EDIS - vydavateľstvo UNIZA, Žilina 2021, 109 s. ISBN 978-80-554-1854-4.

(SK)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-SI bakalářský

    specializace K , 4. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Soudobé trendy rozvoje kovových konstrukcí (rozvoj konstruktivních forem, materiály a jejich kombinace, technologie). 2. Vývoj a perspektivy používání vícepodlažních budov. 3. Konstrukční systémy vícepodlažních budov s nosnou ocelovou a ocelobetonovou konstrukcí. 4. Prostorová tuhost, ztužidla a výztužné systémy. 5. Nosné konstrukce stropů a plošin. Použití prolamovaných nosníků a jejich návrh. 6. Ocelobetonové spřažené stropní konstrukce. 7. Sloupy patrových budov, patky a kotvení sloupů. 8. Zastřešení velkých rozpětí. Prostorové prutové konstrukční systémy. 9. Navrhování a konstrukční řešení příhradových desek a roštových soustav. 10. Výroba a montáž ocelových konstrukcí. Příklady realizací. 11. Problematika zesilování, rekonstrukcí a přestavby objektů s ocelovou nosnou konstrukcí. 12. Navrhování kovových konstrukcí na základě výsledků zkoušek. Realizace a vyhodnocování experimentů. 13. Katastrofické události a jejich odraz na koncepci navrhování stavebních konstrukcí.

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Individuální zadání projektu objektu vícepodlažní budovy s nosnou ocelovou konstrukcí. 2. Dispoziční řešení a zatížení. 3. Střešní konstrukce. 4. Nosná konstrukce stropů. 5. Sloupy patrové budovy. 6. Patky a kotvení sloupů. 7. Prostorová tuhost nosného systému, ztužidla. 8.–13. Řešení detailů a výkresové dokumentace.