Detail předmětu

Respekt až na půdu * akademickou

FaVU-1RanPAAk. rok: 2021/2022

Workshop Respekt až na půdu * akademickou, je prakticky zaměřený interaktivní workshop, jehož cílem je podat studentstvu informace a zprostředkovat mu nástroje, které tvoří preventivní složku řešení sexuálního obtěžování, šikany a násilí na akademické půdě. Ve třech setkáních si společně povíme, co všechno se dá považovat za sexuální obtěžování a násilí - jak ze strany vysokoškolských zaměstnanců, tak ze strany spolužáků a spolužaček. Probereme, co dělat, pokud jsme problematickému chování svědky, na koho se obrátit, když jsme sami obětí a hlavně - jak se k sobě navzájem chovat s respektem. Vyzkoušíme si modelové situace, dozvíme se praktické informace z Česka i ze zahraničí, budeme sdílet svoje postoje a názory a všichni odejdeme o něco lépe připraveni nebýt součástí problému.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

1

Výsledky učení předmětu

Absolvování kurzu by mělo studentkám a studentům pomoci orientovat se v tématu sexuálního obtěžování a násilí a v tomto ohledu je zcitlivět. Kurz posílí jejich schopnost kritického zhodnocení situace a schopnost tyto problematické situace bezpečně řešit.

Prerekvizity

nejsou

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Představení a analýza modelových situací, řízená diskuze.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro udělení zápočtu je stanovena následující podmínka: aktivní účast na semináři.

Osnovy výuky

Kurz proběhne formou 3,5 hodinového vzdělávacího bloku a je složených z přednášky, analýzy modelových situací a diskuzí změřených na následující body:

úvod
pravidla a hodnoty
asociace
škály
quiz
modelové situace a jejich zhodnocení
skupinová práce
aktivní přihlížející
praktické informace
zhodnocení a zakončení

Učební cíle

Cílem workshopu je studenty a studentky seznámit s problematikou patologického a problematického chování včetně sexuálního obtěžování, šikany a násilí a zprostředkovat jim informace o mechanismech a nástrojích řešení těchto problémů a zmocnit je v jejich pozici.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na kurzu je povinná - jedná se o jeden intenzivní blok. V úvodu semestru budou studující vyzvány/i, aby si vybraly/i jeden ze tří nabízených termínů.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program VUB bakalářský

  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, povinný
  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, povinný
  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, povinný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, povinný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, povinný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, povinný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, povinný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, povinný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, povinný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, povinný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, povinný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, povinný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, povinný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, povinný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, povinný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Seminář

12 hod., povinná

Vyučující / Lektor