Detail předmětu

Soil Chemistry

FCH-MA_ENG8Ak. rok: 2022/2023

Chemical processes of soil development, Mobilization and precipitation of soil components, Sorption, ion exchange, Sesquioxides, soil redox processes and their role for mobilization and immobilization of nutrients and pollutants, Relation between speciation, bioavailability, toxicity and mobilization, Discussion of the current status and experiences in the laboratory exercises, Case-oriented investigation of a location for contaminants and soil chemical parameters, Methods of soil chemical analysis, contaminant analysis including planning, sampling, sample preparation, enrichment, purification, Techniques of sequential extraction for inorganic and organic compounds, instrumental analysis and sum parameters, Advanced knowledge of chromatography and spectrometry, Evaluation of analysis results in the ecologic and legislative context.

Jazyk výuky

angličtina

Počet kreditů

6

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

The students know and understand the soil chemical processes and their relevance for soil quality, soil development, as well as for the transport, bioavailability and toxicity of contaminants.
The knowledge of instrumental analysis is deepened.
The students are able to plan and perform a soil chemical analysis (nutrients, soil parameters and contaminants).
Students are able to evaluate and judge the analysis result in the ecological context.
Students have basic knowledge on current​ ​environmental​ ​laws.

Prerekvizity

basics of general and analytical chemistry

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Seminars 1h/week, laboratory exercises 3h/week, the e-learning system (LMS Moodle) is available to students.

Způsob a kritéria hodnocení

written test, for E is necessary to answer at least 50% of questions

Osnovy výuky

Chemical processes of soil development.
Mobilization and precipitation of soil components.
Sorption, ion exchange.
Sesquioxides, soil redox processes and their role for mobilization and immobilization of nutrients and pollutants.
Relation between speciation, bioavailability, toxicity and mobilization.
Discussion of the current status and experiences in the laboratory exercises.
Case-oriented investigation of a location for contaminants and soil chemical parameters.
Methods of soil chemical analysis, contaminant analysis including planning, sampling, sample preparation, enrichment, purification.
Techniques of sequential extraction for inorganic and organic compounds, instrumental analysis and sum parameters.
Advanced knowledge of chromatography and spectrometry.
Evaluation of analysis results in the ecologic and legislative context.

Učební cíle

The students know and understand the soil chemical processes and their relevance for soil quality, soil development, as well as for the transport, bioavailability and toxicity of contaminants. The knowledge of instrumental analysis is deepened. The students are able to plan and perform a soil chemical analysis (nutrients, soil parameters and contaminants) and to evaluate and judge the analysis result in the ecological context as well as in the context of current environmental laws.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

none

Základní literatura

Appelo, C.A. J., Postma, D. (1994): Geochemistry, groundwater and pollution. Balkema, Rotterdam (EN)
Alfred R. Conklin Jr. (2005): Introduction to Soil Chemistry. Wiley (EN)
Sparks, D.L. (2008) Environmental soil chemistry. Acad. Press. (EN)
György F. (1999) Soil Chemistry: Processes and Constituents. Akadémiai Kiadó. (EN)
Foth, H.D. (1990) Fundamentals of soil science. Wiley. (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPAP_ENVI magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  • Program NPAP_ENVI magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace v kombinovaném studiu

26 hod., povinnost neuvedena

Vyučující / Lektor

Seminář

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Laboratorní cvičení

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor