Detail předmětu

Legislativa v ochraně životního prostředí

FCH-MCO_LOPAk. rok: 2022/2023

1. Zákon o životním prostředí, právní předpisy v ochraně přírody
2. Zákon o ekologické újmě
3. Právní předpisy v oblasti geologie a hornictví
4. Právní předpisy v ochraně půdního fondu
5. Právní předpisy v ochraně klimatu a ovzduší
6. Právní předpisy v lesním hospodářství
7. Právní předpisy v oblasti hluku
8. Právní předpisy v oblasti geneticky modifikovaných organismů
9. Právní předpisy v oblasti prevence závažných havárií, zákon o chemických látkách a směsích
10. Právní předpisy v oblasti integrované prevenci znečišťování
11. Právní předpisy v oblasti energetice, odpadovém hospodářství
12. Legislativa EU
13. Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA, SEA), praktická ukázka dokumentace a posudku

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Prerekvizity

nejsou požadovány

Způsob a kritéria hodnocení

ústní zkouška

Osnovy výuky

1. Zákon o životním prostředí, právní předpisy v ochraně přírody
2. Zákon o ekologické újmě
3. Právní předpisy v oblasti geologie a hornictví
4. Právní předpisy v ochraně půdního fondu
5. Právní předpisy v ochraně klimatu a ovzduší
6. Právní předpisy v lesním hospodářství
7. Právní předpisy v oblasti hluku
8. Právní předpisy v oblasti geneticky modifikovaných organismů
9. Právní předpisy v oblasti prevence závažných havárií, zákon o chemických látkách a směsích
10. Právní předpisy v oblasti integrované prevenci znečišťování
11. Právní předpisy v oblasti energetice, odpadovém hospodářství
12. Legislativa EU
13. Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA, SEA), praktická ukázka dokumentace a posudku

Učební cíle

Získaní nezbytných zkušeností souvisejících s orientací v legislativě České republiky i EU zaměřené na životní prostředí.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky


Základní literatura

1 - ÚZ č. 1317 Životní prostředí. Sagit, 2019. 752 stran. ISBN 978-80-7488-351-4 (CS)
2 - ÚZ č. 1311 Evropské právo, základní dokumenty. Sagit, 2019. 368 stran. ISBN 978-80-7488-344-6 (CS)
3 - NESBIT, M.; FILIPOVA, T.; STAINFORTH et al. Environmental Governance in the EU Member States: status assessment. European Union, 2019. 287 p. ISBN 978-92-76-08005-3 (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Konzultace v kombinovaném studiu

26 hod., povinnost neuvedena

Vyučující / Lektor

Seminář

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor