Detail předmětu

Advances in Organic Chemistry

FCH-MA_ENG9Ak. rok: 2022/2023

Concepts and methods of organic synthesis, Selected organic reactions as tool for target synthetic paths, Reactivity of functional groups and their transformations for synthesis of advanced, Transfer of the basics into environmental chemical contexts, Cross-Coupling reactions, Reaction mechanisms.

Jazyk výuky

angličtina

Počet kreditů

6

Nabízen zahradničním studentům

Pouze domovské fakulty

Výsledky učení předmětu

Students
know selected organic reactions as tool for target synthetic paths,
reactivity of functional groups and their transformations for synthesis of advanced,
transfer of the basics of organic chemistry into environmental chemical contexts
cross-coupling reactions
understand the reaction mechanisms.

Prerekvizity

basics of general and organic chemistry

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Seminars 1h/week, laboratory exercises 3h/week, the e-learning system (LMS Moodle) is available to students.

Způsob a kritéria hodnocení

individual project, written examination

Osnovy výuky

Concepts and methods of organic synthesis.
Selected organic reactions as tool for target synthetic paths.
Reactivity of functional groups and their transformations for synthesis of advanced.
Transfer of the basics into environmental chemical contexts.
Cross-coupling reactions.
Reaction mechanisms.
Research project – independent work.

Učební cíle

Students will understand the basic and advanced principles of organic chemistry including molecular interactions, know the most important concepts of the reaction processes of organic chemical reactions. Moreover education will be focused on advanced technics use in organic synthesis as isolation and purification processes, chromatography and basic spectroscopic methods.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

presence on seminars/lab classes is compulsory

Základní literatura

F. Carey, R. Sundberg. Advanced Organic Chemistry. Part I and II. 2007. Springer-Verlag New York Inc. (EN)
M.B. Smith. Organic Synthesis, McGraw-Hill Int.Ed. 1994 (EN)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPAP_ENVI magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  • Program NPAP_ENVI magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace v kombinovaném studiu

26 hod., povinnost neuvedena

Vyučující / Lektor

Seminář

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Laboratorní cvičení

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning