Detail předmětu

Týmový projekt - ŽP I

FCH-BC_TP_ŽP1Ak. rok: 2022/2023

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Výsledky učení předmětu

Studenti si osvojí pravidla práce v odborném týmu v rámci týmového řešení konkrétního problému z oblasti chemie a technologie materiálů. Na základě získaných poznatků z literárních zdrojů si studenti vytvoří malé týmy podle zájmu o konkrétní problematiku, rozdělí si role a v rámci týmu budou řešit zadaný problém teoreticky. Naučí se pravidla zpracování závěrečné souhrnné zprávy a připraví se na oponenturu. V rámci prezentace průběhu řešení a výstupů projektu získají nové prezentační dovednosti. Předmět je přípravou na následující řešení individuálních projektů v rámci bakalářských prací, kdy se studenti musí zařadit do existujících výzkumných týmů a plnit přidělenou roli.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet bude získán po předložení a kontrole souhrnné zprávy a prezentaci výsledků projektu.

Osnovy výuky

1.týden: Úvod do výuky, projektové řízení, týmová práce. Rozdělení studentů do týmů, výběr témat a supervizorů.
2.-9. týden: Zpracování projektového zadání - kontrolní dny v jednotlivých týmech.
10.-13. týden: Prezentace výsledků jednotlivých týmů, diskuse, oponentura závěrečné zprávy.

Učební cíle

Cílem předmětu je týmové řešení konkrétního problému z oblasti chemie a technologie ochrany životního prostředí, popřípadě z jiných oblastí reflektující aktuální tématiky problémů v životním prostředí . Studenti vytvoří malé týmy, rozdělí si role a v rámci týmu budou řešit zadaný problém z některé z oblastí výzkumu nebo odborné praxe. Výsledkem bude oponovaná souhrnná zpráva a prezentace průběhu řešení a výstupů projektu.

Základní literatura

Konkrétní literatura bude diskutována u zahájení výuky (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPCP_AAEFCH bakalářský, 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  • Program BKCP_AAEFCH bakalářský, 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor