Detail předmětu

Syntetické metody přípravy organických materiálů pro organickou elektroniku a fotoniku

FCH-DC_SMMAk. rok: 2022/2023

Role organické syntézy pro konstrukci pokročilých organických molekul, změna vlastností materiálů, organické donory, organické akceptory, syntéza konjugovaných molekul, cross-kapligové reakce, metody polymerizace


Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

0

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Absolvování tohoto kurzu zvýší kompetence studentů následovně:

1. Studenti si osvojí metody syntézy pokročilých organických molekul aplikovatelných v organické elektronice a fotonice

2. Studenti budou znát fundamentální aspekty konstrukce nových organických molekul s pohledu struktura vs. vlastnosti

3. Studenti získají znalosti polymerizačných technik na tvorbu organických pi-konjugovaných polymerů

Prerekvizity

Pokročilá znalost organické chemie a fundamentální znalosti z oblasti organické elektroniky, vstah struktura a vlastnosti

Osnovy výuky

Tento kurz je základním přehledem specifických chemických transformací, který poskytne studentům praktická řešení, které vyžaduje aktuální přístup k syntéze konjugovaných materiálů. Účelem tohoto kurzu je poskytnout studentům úvod a obecné informace pro každou důležitou kategorii syntetických metod a řadu příkladů s prakticky důležitými variantami.

1+2. Syntetické metody syntézy a transformace základních funkčních skupin
3+4. Efekt postranních řetězců a jejích role jako elektrondonorů a elektronakceptorů
5. Syntáza donorů
6. Syntéza akceptorů
7. Chemie thiofenu
8-11. Syntzéza π-konjugovaných systémů pomocí cross-kaplingových reakcí
12+13. Základní metody polymerizačních reakcí

Učební cíle

Cílem předmětu je prohloubit poznatky ze syntézy pokročilých materiálů pro organickou elektroniku a fotoniku. Především se jedná o pi-konjugované molekuly a polymery, které lze snadno modifikovat a tím upravovat jejích finální vlastnosti pro jednotlivé aplikace, pomocí organické syntézy.

Základní literatura

Parker C.T., Marder, S.R.: Synthetic methods in Organic Electronic and Photonic materials, RSC (EN)

Doporučená literatura

Perepichka I. F., Perepichka D. F.: Handbook of Thiophene based materials I, II, Wiley (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program HJR doktorský

    specializace --- , 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

  • Program DPCP_CHM_4_N doktorský, 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  • Program DKCP_CHM_4_N doktorský, 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný