Detail předmětu

Moderní instrumentální metody pro materiálovou analýzu

FCH-DC_MIMAk. rok: 2022/2023

Podrobné principy metod, požadavky na vzorky a jejich přípravu, typické výstupy měřených dat, metody zpracování a vyhodnocení naměřených dat, interpretace výsledků, analytické limity metod, typické aplikace metod, alternativní metody.

Rentgenová difraktometrie
Rentgenová fluorescenční spektrometrie
Rentgenová fotoelektronová spektrometrie
NMR spektrometrie
Raman spektrometrie/mikroskopie
IR spektrometrie
Rastrovací a transmisní elektronová mikroskopie
Mikroskopie atomových sil
Termická analýza - TGA-DTA(DSC)-EGA-TMA
Optická emisní spektrometrie v indukčně vázaném plazmatu
Iontová chromatografie

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

0

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Znalosti principů metod, zpracování a interpretace výsledků, analytických limitů a typických aplikací metod:

Rentgenová difraktometrie
Rentgenová fluorescenční spektrometrie
Rentgenová fotoelektronová spektrometrie
NMR spektrometrie
Raman spektrometrie/mikroskopie
IR spektrometrie
Rastrovací a transmisní elektronová mikroskopie
Mikroskopie atomových sil
Termická analýza - TGA-DTA(DSC)-EGA-TMA
Optická emisní spektrometrie v indukčně vázaném plazmatu
Iontová chromatografie

Prerekvizity

Základní znalosti z obecné a anorganické chemie, fyzikální chemie a fyziky materiálů a analytické chemie.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována zejména formou individuálních konzultací. V případě vybraných instrumentálních metod probíhá také praktická výuka přímo přístroji za asistence operátora přístroje.

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnoceny budou znalosti principů všech uvedených metod, zpracování a interpretace výsledků, analytických limitů a typických aplikací metod
Znalosti budou ověřeny formou ústní zkoušky.
Praktické dovednosti na vybraných přístrojích budou ověřeny zpracováním projektu ze studentem naměřených a vyhodnocených dat.

Osnovy výuky

Podrobné principy metod, požadavky na vzorky a jejich přípravu, typické výstupy měřených dat, metody zpracování a vyhodnocení naměřených dat, interpretace výsledků, analytické limity metod, typické aplikace metod, alternativní metody.

Rentgenová difraktometrie
Rentgenová fluorescenční spektrometrie
Rentgenová fotoelektronová spektrometrie
NMR spektrometrie
Raman spektrometrie/mikroskopie
IR spektrometrie
Rastrovací a transmisní elektronová mikroskopie
Mikroskopie atomových sil
Termická analýza - TGA-DTA(DSC)-EGA-TMA
Optická emisní spektrometrie v indukčně vázaném plazmatu
Iontová chromatografie

Učební cíle

Cílem předmětu je získání hlubších znalostí a dovedností v oblasti vybraných pokročilých instrumentálních metod chemické, fázové, strukturní a termické analýzy. Student se seznámí s principy, postupy měření a vyhodnocování experimentálních dat. Po konzultaci se školitelem, u vybraných technik také student absolvuje praktickou výuku přímo na přístroji prostřednictvím operátora.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Výuka není v průběhu semestru kontrolována.

Základní literatura

Pospíšil M., Instrumentální metody výzkumu a analýzy I, v Praze, vydavatelství ČVUT, 2004 (CS)

Doporučená literatura

Ramachandran, V.S.; Beaudoin, J.J., Handbook of Analytical Techniques in Concrete Science and Technology (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program HJR doktorský

    specializace --- , 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

  • Program DKCP_CHM_4_N doktorský, 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  • Program DPCP_CHM_4_N doktorský, 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný