Detail předmětu

Chemické inženýrství pro materiálové aplikace

FCH-DC_CHIAAk. rok: 2022/2023

Rozšíření teoretických základů procesů a aparátů chemických a biochemických technologií zaměřených především na separační procesy, doplněné výpočetními postupy a ukázkami praktickch příkladů probíraných technologiích z dnešní průmyslové praxe.
Výpočty a realizace procesů filtrace a ultrafiltrace, sedimantace v odstředivých systémech, fluidizace kombinovaná s paralelními procesy povrchové úpravy partikulárního materiálu, absorpce a chemisorpce, homogenizace v kontinuálních podmínkách, extrakce pevné fáze, pokročilá charakterizace partikulárních systémů, problematika třídění, pneudoprava a separace jemných partikulárních látek, úpravy sypných vlastností, návrhy aktuálních skladových hospodářství.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

0

Výsledky učení předmětu

Studenti získají základní pokročilé znalosti vybraných Jednotkových operací z oblastí Převodu hmoty v operacích Absorpce, Chemisorpce a Extrakce, z Reakční techniky, Partikulárních systémů, zpracování Pevné fáze a Separačních procesů, které se aktuálně používají při návrzích a při posuzování jednotlivých procesních uzlů v praxi chemických i jiných výrob v laboratorním měřítku i v průmyslové praxi. Předmět nepodporuje pouze rozšíření znalostí v dané oblasti, ale vede studenty rozhodovat se technologicky správně v jednotlivých konkrétních technologických situacích, které budou studentům zadávány. Součástí výuky je samostatný návrh řešení technologických uzlů, které musí studenti vypracovat samostatně.

Prerekvizity

Chemické inženýrství I a II

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou individuálních konzultací, kombinující zadávání a diskuze jednotlivých okruhů probíraných technologií. Touto formou bude též sledován vývoj technologické strategie, kterou student bude volit při řešení svého konkrétního individuálního technologického zadání.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro vykonání zkoušky je nutná aktivní účast na výuce a vyřešení zadané technologické strategie, kterou musí student před vlastní zkouškou v písemné formě v požadované kvalitě vypracovat.

Osnovy výuky

Rozšíření teoretických základů procesů a aparátů chemických a biochemických technologií zaměřených především na separační procesy, doplněné výpočetními postupy a ukázkami praktickch příkladů probíraných technologiích z dnešní průmyslové praxe.
Výpočty a realizace procesů filtrace a ultrafiltrace, sedimantace v odstředivých systémech, fluidizace kombinovaná s paralelními procesy povrchové úpravy partikulárního materiálu, absorpce a chemisorpce, homogenizace v kontinuálních podmínkách, extrakce pevné fáze, pokročilá charakterizace partikulárních systémů, problematika třídění, pneudoprava a separace jemných partikulárních látek, úpravy sypných vlastností, návrhy aktuálních skladových hospodářství.

- procesy filtrace a ultrafiltrace,
- sedimantace v odstředivých systémech,
- fluidizace kombinovaná s paralelními procesy povrchové úpravy partikulárního materiálu,
- absorpce a chemisorpce,
- homogenizace v kontinuálních podmínkách,
- extrakce pevné fáze,
- reakční technika,
- pokročilá charakterizace partikulárních systémů,
- problematika jemného třídění,
- pneudoprava a separace jemných partikulárních látek,
- úpravy sypných vlastností,
- návrhy aktuálních skladových hospodářství.

Učební cíle

Rozšíření znalostí chemicko-inženýrských dějů při transportu kapalin a pevné fáze především v oblasti Separačních procesů. Seznámení s návrhy technologických zařízení používaných při realizaci těchto dějů v průmyslových procesech.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

docházka na konzultace, vypracování písemného elaborátu na zadané téma v požadované kvalitě

Základní literatura

Frank Kreith, Mark S. Bohn: Principles of heat transfer, Brooks/Cole,Thompson Learning, VI. edition, 2006, ISBN 0-534- (EN)
Robert H. Perry : Perry's Chemical Engineers' Platinum Edition, McGraw-Hill Professional, 1999 2012 1 (EN)
Gavin Towler: Chemical Engineering Design, Principles, Practice and Economics of Plant and Process Design, Elsevier (EN)
Francis, Lorraine F.: Materials Processing A Unified Approach to Processing of Metals, Ceramics a Polymers, Elsevier Science Publishing Co Inc., 2015, ISBN 9780123851321 (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program DKCP_CHM_4_N doktorský, 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  • Program DPCP_CHM_4_N doktorský, 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný