Detail předmětu

Moderní přístupy v materiálových vědách

FCH-DCO_MPMAk. rok: 2022/2023

Vztahy mezi vlastnostmi a chemickou strukturou materiálu. Struktura krystalických materiálů. Vodiče, isolanty, polovodiče. Konstrukční materiály. Kovové materiály, keramické materiály, amorfní materiály-sklo, polymerní materiály, kompozity. Laky. Termodynamika a kinetika přípravy materiálů. Způsoby přípravy materiálů vysokoteplotními procesy, příprava prekurzorů, slinování, krystalizační procesy, sol gel metody. Využití biologických materiálů v moderních technologiích a úloha proteinů při výstavbě struktury. Materiály se specifickými chemickými, mechanickými, elektrickými, magnetickými a optickými vlastnostmi. Klíčové problémy současného rozvoje moderních materiálů. Akumulace energie. Materiály pro diagnostiku a terapii v humánní a veterinární medicíně.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

0

Výsledky učení předmětu

Znalosti z oblasti struktury, přípravy a vlastností pokrokových materiálů.

Prerekvizity

Znalosti z organické, anorganické a fyzikální chemie, technologie silikátů a kovových materiálů

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou: individuální konzultace. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém (LMS Moodle).

Způsob a kritéria hodnocení

Zkouška

Osnovy výuky

Vztahy mezi vlastnostmi a chemickou strukturou materiálu. Struktura krystalických materiálů. Vodiče, isolanty, polovodiče. Konstrukční materiály. Kovové materiály, keramické materiály, amorfní materiály-sklo, polymerní materiály, kompozity. Laky. Termodynamika a kinetika přípravy materiálů. Způsoby přípravy materiálů vysokoteplotními procesy, příprava prekurzorů, slinování, krystalizační procesy, sol gel metody. Využití biologických materiálů v moderních technologiích a úloha proteinů při výstavbě struktury. Materiály se specifickými chemickými, mechanickými, elektrickými, magnetickými a optickými vlastnostmi. Klíčové problémy současného rozvoje moderních materiálů. Akumulace energie. Materiály pro diagnostiku a terapii v humánní a veterinární medicíně.
Vztah mezi chemickou strukturou a vlastnostmi materiálů.

Krystalické materiály
Vodiče, isolanty a polovodiče připravené na anorganické a organické bázi
Keramické materiály, kompozity, polymery, sklo
Termodynamika přípravy materiálů
Vysokoteplotní procesy přípravy materiálů
Sol gel metody
Biologické materiály v moderních technologiích
Materiály se specifickými chemickými a mechanickými vlastnostmi
Materiály se specifickými elektrickými, magnetickými a optickými vlastnostmi
Akumulace energie
Materiály pro diagnostiku a terapii v medicíně
Nové materiály a současnost

Učební cíle

Cílem kurzu je seznámit studenty s novými materiály, technologiemi jejich přípravy a jejich využití v praxi.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

není

Základní literatura

S. A. Jenekhe, K. J. Wynne, Photonic and optoelectronic polymers, American Chemical Society, Washington, 1995 (CS)

Doporučená literatura

J. Šesták, Z. Strnad, A. Tříska, Speciální technologie a materiály, Academia, Praha, 1993 (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program DKCP_CHM_4_N doktorský, 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  • Program DPCP_CHM_4_N doktorský, 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný