Detail předmětu

Keramické materiály

FCH-DCO_KMAk. rok: 2022/2023

Keramika, keramická technologie, vlastnosti keramických materiálů, slinování a fázové rovnováhy v keramickém systému, konstrukční a funkční keramika, druhy oxidové a neoxidové keramiky (složení, vlastnosti, struktura a použití), transformačně zpevněná keramika, keramik pro žárovzdorné aplikace, biokeramické materiály, rozbory a zkoušky prováděné na keramických materiálech.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

0

Výsledky učení předmětu

Orientace v oboru keramických materiálů.
Schopnost posoudit vliv technologických operací na vlastnosti materiálů.
Schopnost posoudit vhodnost keramického systému pro danou aplikaci.
Rešení technologických obtíží s výrobou keramických materiálů.
Orientace v rozborech a zkouškách prováděných na keramických materiálech.

Prerekvizity

Základní znalosti chemické technologie, chemického inženýrství a kurzů:
Chemie a technologie silikátových materiálů I a II;
Speciální technologie keramiky.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Studentům je k dispozici e-learningový systém LMS Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

Na hodnocení projektu se podílí známka ze zkoušky a úroveň zpracování zadaného projektu, jehož odevzdání je nezbytnou podmínkou pro absolvování kurzu.

Osnovy výuky

Keramika, keramická technologie, vlastnosti keramických materiálů, slinování a fázové rovnováhy v keramickém systému, konstrukční a funkční keramika, druhy oxidové a neoxidové keramiky (složení, vlastnosti, struktura a použití), transformačně zpevněná keramika, keramik pro žárovzdorné aplikace, biokeramické materiály, rozbory a zkoušky prováděné na keramických materiálech.

Úvod do keramických materiálů a technologie klasické keramiky: definice, dělení, suroviny a jejich úprava, tváření, tepelné zpracování a úprava.
Slinování keramických materiálů
Konstrukční keramika: dělení, příprava, vlastnosti a použití
Funkční keramika: dělení, příprava, vlastnosti a použití
Neoxidová keramika: dělení, příprava, vlastnosti a použití
Keramické materiály pro žárovzdorné aplikace: dělení, příprava, vlastnosti a použití, žáromonolity
Příprava a vlastnosti pokročilých keramických materiálů: příprava keramických materiálů na mokré a suché cestě, vysokotlaké syntézy, atd.
Biokeramické materiály.
Pokročilé techniky slinování keramických materiálů
Příprava monokrystalů
Rozbory a zkoušky prováděné na keramických materiálech
Učební cíle

Povinně volitelný kurz s názvem „Keramické materiály“ seznamuje posluchače doktorského studijního programu s technikami přípravy a vlastnostmi klasických i pokročilých keramických materiálů v oblasti konstrukční i funkční keramiky, sklokeramických a kompozitních keramických materiálů. V předmětu jsou dále probírány vztahy mezi strukturou a vlastnostmi keramických materiálů a metodikami používanými pro zjištění vztahu mezi jejich složením, strukturou a vlastnostmi tak, aby si posluchači osvojili postupy, které jim umožní tyto vlastnosti žádoucím směrem ovlivnit anebo řešit případné technologické obtíže pojené s jejich výrobou. V průběhu kurzu každý posluchač zpracuje projekt na zadané téma.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Konzultace k řešení zadaného projektu.

Základní literatura

Hlaváč J.: Základy technologie silikátů. SNTL, Praha 1988. (CS)
Šesták J., Strnad Z., Tříska A. a kol.: Speciální technologie a materiály. Academia, Praha 1993. (CS)
Segal J., Chemical Synthesis of Advanced Ceramic Materials. Cambridge University Press, 1991. ISBN: 978-0521424189 (EN)
Somiya S., Handbook of Advanced Ceramics: Materials, Applications, Processing, and Properties. 2nd ed., Academic Press, 2013. ISBN: 9780123854704 (EN)

Doporučená literatura

Alper AM. Phase Diagrams in Advanced Ceramics. Elsevier, 1995. ISBN: 9780080538723 (EN)
Ptáček P. a kol., Praktikum z preparativních a testovacích metod II. Brno 2012. ISBN: 9788021444355 (CS)
Hench LL., An Introduction to Bioceramics. World Scientific, 1993. ISBN: 9789810214005 (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program HJR doktorský

    specializace --- , 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

  • Program DPCP_CHM_4_N doktorský, 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  • Program DKCP_CHM_4_N doktorský, 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný