Detail předmětu

Pokročilé techniky termické analýzy

FCH-DC_PTTAk. rok: 2022/2023

Prakticky zaměřený seminář na seznámení s následujícími technikami termické analýzy: teplotně modulované metody termické analýzy, izotermická titrační kalorimetrie, izotermická a skenovací mikrokalorimetrie. V teoretické části jsou studenti seznámení se základy každé měřicí techniky, principy příslušných přístrojů, významem, zpracování a interpretací naměřených dat. V praktické části realizují v max. 4-členných týmech samostatná měření zadaných úloh, z nichž zpracovávají protokol, který obsahuje i vyhodnocení a interpretaci naměřených dat a stručný teoretický úvod do dané techniky.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

0

Způsob a kritéria hodnocení

Studijní výsledky se ověřují zápočtem podle čl. 34, odst. 7 SaZŘ VUT v Brně, k němuž student předloží protokol pro každou z vyučovaných technik. Protokol je zpracován ve formátu principy techniky, cíl a postup měření, získaná data, vyhodnocení a interpretace dat, zhodnocení přínosu nastudované techniky pro biofyzikální praxi.

Osnovy výuky

Prakticky zaměřený seminář na seznámení s následujícími technikami termické analýzy: teplotně modulované metody termické analýzy, izotermická titrační kalorimetrie, izotermická a skenovací mikrokalorimetrie. V teoretické části jsou studenti seznámení se základy každé měřicí techniky, principy příslušných přístrojů, významem, zpracování a interpretací naměřených dat. V praktické části realizují v max. 4-členných týmech samostatná měření zadaných úloh, z nichž zpracovávají protokol, který obsahuje i vyhodnocení a interpretaci naměřených dat a stručný teoretický úvod do dané techniky.

Základní literatura

Denes, L. The Nature of Biological Systems as Revealed by Thermal Methods (Hot Topics in Thermal Analysis and Calorimetry). Netherlands: Springer, 2005 (EN)
Privalov, P.L. Microcalorimetry of macromolecules: The Physical Basis of Biological Structures. N. York: Wiley, 2012 (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program DPCP_BCH doktorský, 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  • Program DKCP_BCH doktorský, 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný