Detail předmětu

Zpracování vícerozměrných signálů

FEKT-BPC-ZVSAk. rok: 2023/2024

Předmět Zpracování vícerozměrných signálů se věnuje jednorozměrným časovým signálům a dvourozměrným obrazovým signálům. Hlavní náplní předmětu jsou metody a postupy pořízení a číslicového zpracování signálů a obrazů.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

6

Garant předmětu

Vstupní znalosti

V předmětu Zpracování vícerozměrných signálů jsou požadovány znalosti na úrovni středoškolského studia. Práce v laboratoři je podmíněna platnou kvalifikací „osoby poučené", kterou musí studenti získat před zahájením výuky. Informace k této kvalifikaci jsou uvedeny ve Směrnici děkana Seznámení studentů s bezpečnostními předpisy.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

V předmetu Zpracování vícerozměrných signálů jsou bodově hodnocena týdenní počítačová cvičení (40 bodů) a závěrečná písemná zkouška (60 bodů). Pro úspěšné ukončení předmětu je nutné získat alespoň poloviční počet bodů v obou částech výuky.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Předmět je rozdělen na dvě části, diskrétní signály a diskrétní obrazy. V první části jsou studenti seznámeni se základními pojmy zpracování signálů, teorií vzorkování a rekonstrukce a číslicovými filtry se zaměřením na pozdější rozšíření na vícerozměrné, zejména obrazové signály. Obsahem druhé části předmětu jsou pak diskrétní obrazy, konkrétně geometrické a jasové transformace, integrální transformace, gradientní operátory, metody matematické morfologie a základní náhled do segmentace, popisu a klasifikace obrazu.
Absolvent předmětu je schopen navrhnout a implementovat algoritmy a metody zpracování jednorozměrných časových a dvourozměrných obrazových signálů.

Základní literatura

Hlaváč V., Šonka M.: Počítačové vidění. Grada 1992. ISBN 80-85424-67-3. (CS)
Gonzalez, R.C. & Woods, R.E., Digital image processing. 4th ed., Upper Saddle River: Prentice-Hall, 2017, ISBN 1292223049 (CS)

Doporučená literatura

Sonka M., Hlavac V., Boyle R.: Image Processing, Analysis and Machine Vision. Thomson 2008. ISBN 978-0-495-08252-1. (EN)
Russ J.C.: The Image Processing Handbook. CRC Press 1995. ISBN 0-8493-2516-1. (EN)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BPC-AMT bakalářský, 3. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do zpracování signálů.
2. Úvod do zpracování obrazů.
3. Diskrétní obraz.
4. Reprezentace a vlastnosti obrazových dat.
5. Jasové transformace.
6. Geometrické transformace.
7. Filtrace šumu a poruch.
8. Detekce hran a rohů.
9. Integrální transformace I.
10. Integrální transformace II.
11. Matematická morfologie.
12. Barevné modely.
13. Formáty obrazových souborů.

Laboratorní cvičení

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Praktické procvičení látky z přednášky
 1. MATLAB pro zpracování signálů
 2. Diskrétní signály
 3. Diskrétní obraz
 4. Aritmetické operace 
 5. Jasové transforamce
 6. Geometrické transformace
 7. Diskrétní konvoluce
 8. Lineární a nelineární filtrace
 9. Detekce hran
 10. Filtrace ve frekvenční oblasti
 11. Morfologické operace
 12. Příklady na zpracování signálů

eLearning