Detail předmětu

Základy studijní kresby

FaVU-1ZSKAk. rok: 2021/2022

Kurz je koncipován jako cyklus na sebe navazujících praktických kresebných cvičení. V rámci jednotlivých hodin se studenti v postupných krocích seznámí s metodou zobrazování jednoduchých geometrických předmětů, buďto řazených samostatně, nebo později komponovaných do zátiší. Studentům bude vysvětlována hygiena kresby – distance od objektu a obrazové plochy, perspektiva, metody měření objektů, světelné principy a světelná interakce, komponování do obrazové plochy atd.
Po zvládnutí kresby jednoduchých hranatých a válcových objektů se bude předmět zabývat kresbou podle sádrových odlitků hlav a končetin. Tato náročnější cvičení jsou přímím předstupněm kresby
podle živých modelů.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Výsledky učení předmětu

Kurz umožní začínajícím kreslířům získat zkušenosti se studijní kresbou, které jsou nezbytnou podmínkou pro zvládnutí náročnějších kresebných disciplín.

Prerekvizity

Předchozí zkušenost se studijní kresbou není předpokládána.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Kresebné ukázky s odborným výkladem a následná cvičení v kresbě podle předloh.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro udělení zápočtu je stanovena podmínka aktivní účasti ve výuce (3 povolené neomluvené absence), nebo předložení úkolu vypracovaného na základě alternativního zadání po dohodě
s vyučujícím.

Osnovy výuky

1. Úvod do problematiky – aplikace geometrických tvarů do lidské figury v lineární perspektivě
2. Hranaté geometrické tvary s aplikací lineární perspektivy, kresba na menší formát
3. Kresba u stojanu – hranaté geometrické tvary, větší formát
hygiena kresby – odstup od předlohy, odstup od obrazové plochy, lateralita,
pozice předloha – stojan - kreslíř, metody vizování
4. Geometrické tvary s kruhovým průřezem s aplikací lineární perspektivy, kresba na menší formát
5. Kresba u stojanu – geometrické tvary s kruhovým průřezem, větší formát
6. Kompozice z několika hranatých objektů
7. Kompozice z několika objektů s kruhovým průřezem
8. Zátiší
9. Hlava z profilu – kresba podle sádrových odlitků, morfologie a proporce (antický kánon)
10. Hlava z en face – kresba podle sádrových odlitků
11. Hlava z ¾ pohledu – kresba podle sádrových odlitků
12. Hlava v perspektivních zkratkách – kresba podle sádrových odlitků, vzdušná perspektiva
13. Kresba končetin: ruka, noha morfologie a proporce

Učební cíle

Cílem předmětu je nabídnout osvojení si základů studijní kresby. U studentů nastupujících do 1. ročníku se úroveň znalostí v této oblasti značně liší. V některých případech je nulová, což vede k velmi obtížnému zvládnutí náročných kresebných disciplín, se kterými se setkají během svého studia, například figurální kresba. V rámci předmětu bude budována
a posilována schopnost úspěšného zvládnutí studijní kresby studenty, jako metody zkoumání skutečnosti a následného přenosu informací o trojrozměrném světě na dvourozměrnou obrazovou plochu. Cíl předmětu lze rovněž charakterizovat okřídlenými slovy: „ Jisté oko, pevná ruka“.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Výuka probíhá v kreslírně Kabinetu tradičních médií FaVU VUT v hodinách určených rozvrhem. Minimální účast je 80 %. Nahrazování zameškané výuky probíhá po dohodě s pedagogem ve formě alternativních zadání.

Základní literatura

Smith, Ray. Encyklopedie výtvarných technik a materiálů. 3. vydání, Praha: Slovart, 2013, ISBN 978-80-7391-482-0
Parramón, José María. Jak malovat zátiší. 2. vydání, Praha: Jan Vašut, 2001, ISBN 80-7236-040-X
Hampton, Michael. Figure draving: Design and Invention. 1. vydání, Michael Hampton 2009, ISBN-10: 0-615-27281-9

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program VUB bakalářský

  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Praktické cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor