Detail předmětu

Softwarové prototypování audiovizuálního díla 2

FaVU-1SPAD2Ak. rok: 2021/2022

Kurz je koncipován jako cyklus na sebe navazujících přednášek a praktických cvičení s využitím znalostí nabytých v kurzu Softwarové prototypování audiovizuálního díla 1. V rámci jednotlivých hodin se studenti seznámí s pokročilými možnostmi práce s daty, obrazem, zvukem a generativními principy vizuálních kompozicí v 3D prostoru. Dále bude kurz zaměřen na osvojení principů finalizace a kompilace projektů do samostatně běžících aplikací. V posledních čtyřech hodinách bude prostor k podrobným konzultacím individuálních projektů. Tyto projekty by měly mít charakter dlouhodobě komplexně zpracovávaného autorského díla, jehož finální podobu je možné využít i v rámci individuální prezentace studujících, nebo prezentace studijního oboru.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Absolvováním kurzu získají studující praktické zkušenosti s principy grafického programování a obecně práce s daty, obrazem a zvukem, které mohou následně aplikovat při své autorské tvorbě. V letním semestru si studenti ověří při realizaci vlastního projektu veškeré procesy, které společně testujeme při výuce.

Prerekvizity

Absolvování na kurzu Softwarové prototypování audiovizuálního díla 1, Znalost práce na PC, platforma Windows, nebo Mac OS.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Přednášky, cvičení v práci se softwarem Max na školních licencích, ukázky tvorby autorů využívajících platformu Max, konzultace a diskuse.
V případě nutnosti distanční výuky lze kurz realizovat i formou online přednášek na platformě MS Teams. Předpokladem pro toto je poskytnutí dočasných licencí pro studenty, tak aby si software mohli nainstalovat na vlastních počítačích. V případě distanční výuky bude vypuštěna část propojení nástroje Max s platformou Arduino.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínkou připuštění ke zkoušce, která má povahu hodnocení finálního individuálního autorského projektu vyučujícím, je aktivní účast ve výuce a pravidelné konzultování rozpracovaného projektu.

Osnovy výuky

1. Tvorba ukázkového projektu s generativní grafikou a 3D částicový systém.
2. Tvorba ukázkového projektu komplexní responzivní vizuální kompozice – analýza zvuku / mapování dat na generativní 3D obraz.
3. Tvorba ukázkového projektu demonstrující propojení programu Max s platformou herního vývojového prostředí Unity.
4. Ukázka možností propojení programu Max s platformou Arduino, příklady řídících protokolů OSC, DMX, ArtNet.
5. Tvorba ukázkového projektu s využitím platformy Arduino a kapacitních senzorů.
6. Podrobné příklady možností exportu projektu, kompilace aplikací na platformy macOS a Windows, kompilace VST pluginů.
7. Diskuse nad koncepty individuálních projektů, konkretizace a finální domluva na obsahu a formě.
8. Konzultace individuálních projektů a jejich společná korekce.
9. Konzultace individuálních projektů a jejich společná korekce.
10. Konzultace individuálních projektů a jejich společná korekce.
11. Konzultace individuálních projektů a jejich společná korekce.
12. Představení realizovaného individuálního projektu a jeho hodnocení.

Učební cíle

Cílem kurzu je nabídnout studentům pokročilou orientaci v možnostech využití principu grafického programovacího prostředí Max (Cycling74) při tvorbě autorského audiovizuálního díla. Software Max je jedním z klíčových nástrojů, který využívají hudební, audiovizuální a DIY experimentátoři na celém světe, jak pro prvotní prototypování, tak i na tvorbu finálních děl. Jedním z cílů kurzu je také přiblížit možnosti tvorby autorských softwarů i studentům, kteří nemají žádné programátorské zkušenosti.
V rámci kurzu se bude posilovat schopnost studentů pracovat samostatně při tvorbě jednotlivých dílčích ukázkových patchů, tak aby mohli průběžně vytvářet vlastní funkční dílčí patche.
Dalším z cílů je motivovat studenty k vytvoření vlastního konceptu a k jeho komplexnímu zpracování do formy prezentovatelného audiovizuálního díla s využitím uvedených softwarových nástrojů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Výuka probíhá v učebnách KAT FaVU VUT v hodinách určených rozvrhem. Docházka je povinná (tolerovány jsou 3 neomluvené absence). Nahrazování zameškané výuky probíhá po dohodě s pedagogem ve formě alternativních zadání.

Prerekvizity a korekvizity

Doporučená literatura

Gregory, Taylor. Step by Step: Adventures in Sequencing with Max/MSP. 1. vydání. Walnut: Cycling '74, 2018, ISBN 978-1732590304
Geoffrey, Kidde. Learning Music Theory with Logic, Max, and Finale. 1. vydání London: Routledge, 2020, ISBN 9781138544291
V. J. Monzano. Max/MSP/Jitter for Music: A Practical Guide to Developing Interactive Music Systems for Education and More. 2. vydání. Oxford: Oxford University Press, 2016, ISBN : 0190243740
Alessandro, Cipriani, Maurizio, Giri. Electronic Music and Sound Design - Theory and Practice with Max 8 - Volume 1 (Fourth Edition). 1. vydání. Řím: Contemponet, 2019, ISBN-10 : 8899212104
Miller, Puckette. The Theory and Techniques of Electronic Music. 1. vydání. World Scientific Publishing Company, 2007, ISBN: 9812700773

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program VUB bakalářský

  obor VU-D , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, letní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Cvičení na počítači

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor