Detail předmětu

Bezpilotní letadla

FEKT-BPC-BPLAk. rok: 2021/2022

Předmět se věnuje problematice bezpilotních letadel od základních teoretických znalostí až po praktické trénování letových formací. Teoretické znalosti zahrnují základní informace o bezpilotních letadlech a legislativě. V rámci předmětu se student dozví informace k registraci provozovatele a složí zkoušku z teoretických znalostí pro získání způsobilosti pro provoz v kategorii “Open”. Předmět se zaměří také na přípravu pro získání oprávnění k provozu v kategorii “Specific”. Rovněž bude řešena předletová příprava, simulování letu bezpilotních letadel a jejich aplikační využití. Prakticky zaměřená část se věnuje základním krokům od příprav letové trasy přes tvorbu komunikační sítě pro přenos telemetrických dat až po nácvik letových formací a uplatnění bezpilotních letadel pro reálné aplikace v praxi.
Cvičení jsou zaměřená na získání praktických znalostí vedoucích k použití bezpilotních letadel pro profesionální aplikace.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Výsledky učení předmětu

Absolvent získá znalosti základního portfolia bezpilotních letadel. Bude rozumět hardwarové i softwarové části bezpilotních letadel. Student bude schopen připravit jak simulaci mise bezpilotního letadla, tak také misi reálnou. Pro praktické létání bude znát legislativu pro provoz bezpilotních letadel v rámci EU. Rovněž bude umět použít drony pro praktické účely jako průmyslové inspekce či fotogrammetrie.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni středoškolského studia a povinných předmětů, které student absolvoval v prvním roce studia na FEKT. Práce v laboratoři je podmíněna platnou kvalifikací „pracovníka poučeného“ dle Vyhl. 50/1978 Sb., kterou musí studenti získat před zahájením výuky. Informace k této kvalifikaci jsou uvedeny ve Směrnici děkana Seznámení studentů s bezpečnostními předpisy.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT. Metody vyučování zahrnují přednášky a semináře. Předmět využívá eLearning (Moodle).

Způsob a kritéria hodnocení

Celkové hodnocení předmětu max. 100 bodů. Z toho celkem 30 bodů ze cvičení. Závěrečná zkouška bude za 70 bodů. Podmínkou úspěšného ukončení předmětu je získání zápočtu a vykonání závěrečné zkoušky. Celkový dosažený počet bodů pro absolvování předmětu musí být minimálně 50 bodů.

Osnovy výuky

1. Legislativa pro bezpilotní létání v rámci EU, základní terminologie.
2. Model a stabilizace multikoptéry.
3. Předletová příprava, scénáře a postupy pro oprávnění k létání v kategorii “Specific”.
4. Obecná klasifikace bezpilotních letadel, rozdělení a mechanická konstrukce.
5. Řídící elektronika, navigační systémy a senzory. Telemetrie a komunikace.
6. Základy letu, plánování trasy a provedení letu.
7. Simulace bezpilotních letadel a propojení s robotickými systémy.
8. Komunikace dronů s jednodeskovými počítači pro jejich ovládání.
9. Rojové létání dronů a SW pro řízení roje.
10. Využití bezpilotních letadel pro průmyslové inspekce a výzkum.
11. Snímkování a fotogrammetrie bezpilotními letadel.
12. Zpracování obrazových dat a jejich vizualizace.
13. Bezpilotní letadla a zabezpečení perimetru.

Učební cíle

Seznámit studenty se současným stavem a vývojem v oblasti bezpilotních letadel. Seznámit studenty se základními vlastnostmi dronů a připravit je na plánování a realizaci praktických leteckých misí.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Přednášky jsou dobrovolné, avšak doporučené. Cvičení jsou povinná a zápočet je udělen na základě získaných bodů ze cvičení. Řádně omluvenou absenci ve výuce lze po domluvě s učitelem nahradit.

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-MET bakalářský, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  • Program BPC-TLI bakalářský, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  • Program BPC-AMT bakalářský, 3. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení s počítačovou podporou

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning