Detail předmětu

Média akce 3 - zimní

FaVU-MED3-ZAk. rok: 2021/2022

Kurz zaměřený na představení významných tendencí a osobností v oblasti akčního umění, který navazuje na tematicky obdobné kurzy Media akce 1 a 2. Hlavními zastřešujícími tématy tohoto semestru jsou: KOMUNIKACE A KONTEXT (akční umění a svět umění / umělecký svět) a KOMPLEXNÍ SYSTÉMY (reflexe vztahu akčního umění a filosofie, spirituality; přesahy do životního stylu).

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Výsledky učení předmětu

Studující budou po absolvování předmětu schopni/y: identifikovat a shrnout důležité rysy jednotlivých děl i kolektivních hnutí akčního umění; určit a popsat současné domácí a zahraniční umělecké trendy v umění akce; porovnat a vyzdvihnout rozdíly v přístupech jednotlivých umělců; aplikovat základní pojmosloví oboru na konkrétní umělecká díla; charakterizovat současné trendy v oblasti akčního umění; popsat prostředky využité k realizaci konkrétního akčního uměleckého díla.

Prerekvizity

Základní orientace v dějinách umění. Dostatečná jazyková kompetence k práci se zdroji v angličtině.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Přednášky a semináře organizované podle dané osnovy. Seminární část je tvořena studentskými prezentacemi, na které navazuje řízená diskuze.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínkou pro udělení zápočtu je vedle docházky dále prezentace referátu (15–20 min) s obrazovou dokumentací (projekcí) a odevzdání seminární práce v digitální formě.

Osnovy výuky

KOMUNIKACE A KONTEXT – svět umění / umělecký svět
1. Zákon & cenzura / Anti Art:
Genpei AKASEGAWA, HI-RED CENTER & NEO DADA, Ukio MISHIMA,
Gustav METZGER – DESTRUCTION ART SYMPOSIUM (Mark BOYLE, John LATHAM),
Ai WEI WEI, SUN Yuan, YANG Zichao, ZHU Yu

2. Feminismus & gender:
GUERILLA GIRLS, Rachel ROSENTHAL, Mary Beth EDELSON, Judy CHICAGO, Suzanne LACY,
Ann MAGNUSSON, Karen FINLEY, Adrian PIPER, Janine ANTONI,
Cheryl DONEGAN, Jana STERBAK, Katarzyna KOZYRA, Patty CHANG

3. Politika & sociální intervence:
BLACK MASK, GUERILLA ART ACTION GROUP, ART WORKERS COALITION,
J.J. LEBEL, Guy DEBORD, SITUATIONIST INTERNATIONAL,
Hans HAACKE, Stuart BRISLEY, Krzystof WODICZKO

4. Aktivismus & participace:
Lygia CLARK, Helio OTICICA, Franz ERHARD WALTHER, Lucy ORTA
Santiago SIERRA, ROSARIO GROUP, GROUP MATERIAL, Rirkrit TIRAVANJA,
Francis ALYS, Jeremy DELLER, Thierry GEOFFROY-COLONEL

5. Hacking & Taktická Media:
ANT FARM, GENERAL IDEA,
RTMARK, YES MEN,
Brian SPRINGER, Geert LOVINK / ARTS CATALYST (Heath BUNTING, Rod DICKINSON, Alexandra MIR)

6. Eko & Bio Art:
GREEN PEACE / Alan SONFIST,
Helen MAYER & Newton HARRISON / Peter FEND, Mel CHIN,
CRITICAL ART ENSAMBLE & Eduardo KAC, Oron CATTS,

KOMPLEXNÍ SYSTÉMY – filosofie, spiritualita / životní styl
1.
Futurismus – Filippo Tommaso MARINETTI, Luigi RUSSOLO,
Avantgarda – Kazimir MALEVIČ, Vladimir TATLIN, Vladimir MAJAKOVSKIJ,
Surrealismus – Antonin ARTAUD, André BRETON, Salvador DALÍ,
Bauhaus – Oskar SCHLEMMER,

2.
Dada – Marcel DUCHAMP / Anti Art – STURTEVANT,
Antroposofie – Rudolf STEINER / FREE INTERNATIONAL UNIVERSITY – Joseph BEUYS,

3.
Tadeus KANTOR – Neformální, Nulové, Nemožné a divadlo Smrti,
Jerzy GROTOWSKI – Chudé divadlo, Laboratoř, divadlo Účasti a Zřídel,
Andrei TARKOVSKIJ – Stalker,
Alejandro JODOROWSKI – Psychomagie / Panická terapie,

4.
FLUXUS:
George MACIUNAS & Dick HIGGINS & George BRECHT,
Emmett WILLIAMS & Robert FILLIOU, & Ben VAUTIER,
Jackson MAC LOW & Henry FLYNT & Al HANSEN,
Ben PATTERSON & Geoffrey HENDRICX & Henning CHRISTIANSEN,
Wolf VOSTELL & Dieter ROTH & Endre TÓT,

5.
BLACK MARKET – MOVEMENT:
SCHOOL OF ATTENTION / GROUNDWORKS – Zygmunt PIOTROWSKI,
OPEN SITUATIONS – Tomáš RULLER & Habíb KHERADYAR ZAMANI,
ART SERVIS ASSOCIATION – Boris NIESLONY & Jürgen FRITZ,
Zbygniew WARPECHOWSKI & Nigel ROLFE,

6.
BLACK MARKET INTERNATIONAL – GROUP:
Norbert KLASSEN & Jacques VAN POPPEL & Roi VAARA,
Alastair MAC LENNAN & Lee WEN & Jason LIM,
Myriam LAPLANTE, Elvira SANTAMARIA TORRES, Julie ANDREE TREMBLAY.

Učební cíle

Hlavní cíl předmětu je seznámení s klíčovými akčními umělci a jejich signifikantními uměleckými díly. Obsah kurzu je uspořádán jako průzkum médií umění akce, strukturovaný v daných tematických okruzích.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Celkově je očekávána minimálně 50% docházka (nebo, v případě online výuky vynucené epidemiologickou situací, přítomnost distanční formou), případnou odůvodněnou nižší docházku lze nahradit v odpovídající proporci zpracováním doplňkové seminární práce odevzdané v zápočtovém období.

Základní literatura

GOLDBERG, RoseLee. Performance art: from futurism to the present. 3rd ed. New York: Thames & Hudson, 2011. World of art. ISBN 978-0500204047.
GOLDBERG, RoseLee. Performance: live art since 1960. New York: Harry N. Abrams Publishers, 1998. ISBN 9780810943605.
JAPPE, Elisabeth. Performance, Ritual, Prozess: Handbuch der Aktionskunst in Eruopa. München: Prestel, 1993. ISBN 3791313002.
HENRI, Adrian. Total art: environments, happenings, and performance. New York, N.Y. [u.a.]: Oxford Univ. Pr, 1974. ISBN 0195199340.
MARTEL, Richard. Art action, 1958-1998: Happening, fluxus, intermédia, zaj, art corporel/body art, poésie action/action poetry, actionnisme viennois, viennese actionism, performance, art acciʹon, sztuka performance, performans, akciʹo mʺuvészet. Québec: Éditions Intervention, c2001. ISBN 2-920500-19-8.
WANDS, Bruce. Art of the digital age. London: Thames and Hudson, 2006. ISBN 0500286299.
PIJNAPPEL, Johan. Fluxus: today and yesterday. London: Academy Editions, c1993. ISBN 9781854901941.

Doporučená literatura

SONFIST, Alan. Art in the land: a critical anthology of environmental art. New York: Dutton, c1983. ISBN 0525477020.
RECKITT, Helena. a Peggy. PHELAN. Art and feminism. Abridged, revised, and updated. London: Phaidon, 2012. ISBN 9780714863917.
BISHOP, Claire. Participation. Cambridge, Mass.: MIT Press, 2006. Documents of contemporary art series. ISBN 9780262524643.
MELZER, Annabelle. Dada and surrealist performance. Johns Hopkins Paperbacks ed. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1994. ISBN 0801848458.
OSKAR SCHLEMMER, Laszlo Moholy-Nagy, EDITED WITH AN INTRODUCTION BY WALTER GROPIUS a TRANSLATED BY ARTHUR S. WENSINGER. The theater of the Bauhaus. Thur S. Wensinger. Middletown, Conn: Wesleyan University Press, 1979. ISBN 0819560200.
BERGHUIS, Thomas J. Performance art in China. Hong Kong: Timezone 8, 2006. ISBN 9889926598.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program VUB bakalářský

  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Seminář

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor