Detail předmětu

Environmentální systémy výroby a užití staviv

FAST-DJB052Ak. rok: 2021/2022

Ekosystémy, obnovitelné zdroje energie. Environmentální politika a legislativa ČR a EU, harmonizace. Vliv stavebního průmyslu na ovzduší, vodní zdroje, půdu a těžbu neobnovitelných zdrojů surovin. Posuzování vlivu staveb na životní prostředí. Energetická a materiálová náročnost technologií stavebních hmot. Energetická úspornost pozemních staveb. Průmyslové odpady, jejich využití ve výrobě stavebních hmot. Stavební odpady, technologie jejich recyklace. Životní cyklus stavebních výrobků, legislativní a ekonomické bariéry jejich recyklace. Požadavky na technické a environmentální vlastnosti stavebních výrobků, ekotoxikologie, odpovědnost výrobců, ochrana spotřebitelů. Integrované systémy environmentálního managementu a systémů řízení jakosti a bezpečnosti ve stavebnictví.

Zajišťuje ústav

Ústav technologie stavebních hmot a dílců (THD)

Prerekvizity

Všeobecný přehled a znalosti z oblasti ekologie ve stavebnictví se zaměřením na stavební materiály a technologie, rámcová znalost systémové normy environmentálního managementu.


Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Ekosystémy, obnovitelné zdroje energie.
2. Environmentální politika a legislativa ČR a EU, harmonizace norem.
3. Vliv stavebního průmyslu na ovzduší, vodní zdroje, půdu a těžbu neobnovitelných zdrojů surovin.
4. Posuzování vlivu staveb na životní prostředí.
5. Energetická a materiálová náročnost technologií stavebních hmot.
6. Energetická úspornost pozemních staveb.
7. Průmyslové odpady, jejich využití ve výrobě stavebních hmot.
8. Stavební odpady, technologie jejich recyklace.
9. Životní cyklus stavebních výrobků, legislativní a ekonomické bariéry jejich recyklace.
10. Požadavky na technické vlastnosti stavebních výrobků.
11. Požadavky na a environmentální vlastnosti stavebních výrobků, ekotoxikologie.
12. Odpovědnost výrobců a ochrana spotřebitelů.
13. Integrované systémy environmentálního managementu a systémů řízení jakosti a bezpečnosti ve stavebnictví.

Cíl

Vyjasnění souvislostí spojených s celým životním cyklem stavebních výrobků, s důrazem na trvalou potřebu snižování ekologické zátěže ve stavebnictví. Vědomí návazností projekce a správného návrhu stavebních materiálů v konstrukcích s ohledem na ekologické požadavky při jejich interakci s okolím. Získání přehledu v oblasti environmentálních a ekonomických aspektů ve využívání sekundárních surovin. Systémový přístup k řešení otázek jakosti a environmentu výroby a použití stavebních materiálů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program DKC-M doktorský, 2. ročník, zimní semestr, 8 kreditů, povinně volitelný
  • Program DPC-M doktorský, 2. ročník, zimní semestr, 8 kreditů, povinně volitelný
  • Program DPA-M doktorský, 2. ročník, zimní semestr, 8 kreditů, povinně volitelný
  • Program DKA-M doktorský, 2. ročník, zimní semestr, 8 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Ekosystémy, obnovitelné zdroje energie. 2. Environmentální politika a legislativa ČR a EU, harmonizace norem. 3. Vliv stavebního průmyslu na ovzduší, vodní zdroje, půdu a těžbu neobnovitelných zdrojů surovin. 4. Posuzování vlivu staveb na životní prostředí. 5. Energetická a materiálová náročnost technologií stavebních hmot. 6. Energetická úspornost pozemních staveb. 7. Průmyslové odpady, jejich využití ve výrobě stavebních hmot. 8. Stavební odpady, technologie jejich recyklace. 9. Životní cyklus stavebních výrobků, legislativní a ekonomické bariéry jejich recyklace. 10. Požadavky na technické vlastnosti stavebních výrobků. 11. Požadavky na a environmentální vlastnosti stavebních výrobků, ekotoxikologie. 12. Odpovědnost výrobců a ochrana spotřebitelů. 13. Integrované systémy environmentálního managementu a systémů řízení jakosti a bezpečnosti ve stavebnictví.