Detail předmětu

Fyzikální chemie silikátů

FAST-DCB010Ak. rok: 2021/2022

Záladní pojmy termodynamiky.
Jedna látka v několika fázích.
Chemické rovnováhy v homogeních systémech.
Chemické a fázové rovnováhy v heterogeních systémech.
Heterogenní rovnováhy v kondenzovaných systémech.
Fázová rozhraní a slínování.
Disperze pevných látek v kapalinách.
Difúze a transportní jevy.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

8

Zajišťuje ústav

Ústav chemie (CHE)

Výsledky učení předmětu

Student zvládne cíl předmětu, tj. získá znalosti o využití teoretických nástrojů při tvůrčí práci a řešení problémů v oblastech termomechanických a termochemických jevů.

Prerekvizity

Absolvování magisterského studia oboru Materiálové inženýrství na Technické univerzitě nebo oborů fyzikálně-chemicko-přírodovědných na Univerzitních Přírodovědných fakultách.

Osnovy výuky

1. Záladní pojmy termodynamiky.
2. Termodynamická data.
3. Jedna látka v několika fázích.
4. Chemické rovnováhy v homogeních systémech.
5. Chemické a fázové rovnováhy v heterogeních systémech.
6. Dvousložkové systémy.
7. Třísložkové systémy.
8. Čtyřsložkové systémy.
9. Fázová rozhraní a slínování.
10. Rozhraní tří fází.
11. Disperze pevných látek v kapalinách.
12. Difúze.
13. Úloha transportních jevů v kinetice ustálených heterogenních nekatalytických procesů.

Učební cíle

Technologie silikátů je technologií chemickou, užívá termodynamiku, chemickou kinetiku a vysokoteplotní syntézy a reakce v pevném stavu, jež řídí transport látek, případně tepla k fázovému rozhraní.
Získané znalosti mají ukázat význam teoretických nástrojů při tvůrčí práci a řešení problémů v oblastech termomechanických a termochemic- kých jevů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program DKC-M doktorský, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  • Program DPC-M doktorský, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  • Program DPA-M doktorský, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  • Program DKA-M doktorský, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Záladní pojmy termodynamiky. 2. Termodynamická data. 3. Jedna látka v několika fázích. 4. Chemické rovnováhy v homogeních systémech. 5. Chemické a fázové rovnováhy v heterogeních systémech. 6. Dvousložkové systémy. 7. Třísložkové systémy. 8. Čtyřsložkové systémy. 9. Fázová rozhraní a slínování. 10. Rozhraní tří fází. 11. Disperze pevných látek v kapalinách. 12. Difúze. 13. Úloha transportních jevů v kinetice ustálených heterogenních nekatalytických procesů.