Detail předmětu

Ekonomika ve stavebnictvi

FAST-NVA035Ak. rok: 2021/2022

Úvod do problematiky technicko ekonomických disciplín (technické normování, odměňování, kalkulace), ekonomických disciplín (ceny, účetnictví, financování, daně, investice), obchodních a řídících disciplín (marketing, management, projectmanagement). Aplikace obecných poznatků na stavební zakázku. Vazba na stavební právo a stavebně technické disciplíny.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Ústav stavební ekonomiky a řízení (EKR)

Výsledky učení předmětu

Znalostí technicko ekonomických disciplín, ekonomických disciplín a navazujících právních vymezení pro uplatnění ve stavební praxi a provádění stavebních zakázek.

Prerekvizity

Schopnost orientovat se v ekonomice stavebního podniku

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Stavební podnik a výroba ve stavebním podniku
2.. Normování práce a výkonu; Normování a odměňování ve stavební výrobě
3. Řízení nákladů na materiál a zásoby.
4. Řízení nákladů na pracovní sílu.
5. Řízení nákladů na stroje a výrobní zařízení.
6. Ocenění výroby, ceny ve stavebnictví.
7. Investice.
8. Podnikové finance.
9. Daně, účetní a operativní evidence.
10. Marketing.
11. Systémy organizace v podniku, typy sdružování podniků.
12. Benchmarking, řízení nákladů výroby s ohledem na konkurenceschopnost podniku.
13. Plánovací okruhy a systémy kontroly plánů, dokumentace změn.

Cíl

Získání znalostí technicko ekonomických disciplín, ekonomických disciplín a navazujících právních vymezení pro uplatnění ve stavební praxi a provádění stavebních zakázek.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPC-SIK magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor