Detail předmětu

Master Summer Laboratory Project - Scrubber Absorption

FCH-M_SLP-SAAk. rok: 2021/2022

Experimentální práce na plně vybaveném poloprovozním absorpčím kapalinovém scrubberu.

Jazyk výuky

angličtina

Počet kreditů

15

Zajišťuje ústav

Nabízen zahraničním studentům

Všech fakult

Výsledky učení předmětu

Studenti získají základní návyky a dovednosti při snímání, zpracování a vyhodnocování procesních dat v poloprovozní velikosti zařízení;

Prerekvizity

Chemické inženýrství I a II

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Studenti se zúčastní aktuálního živého výzkumu, ke kterému nemohou být žádné návody. Student se musí řídit aktuálními pokyny vedoucího výzkumu v ústní nebo písemné formě.

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocení je formou klasifikovaného zápočtu. Hodnocení zápočtem je podmíněno účastí na plném počtu předepsaných měření, znalostí měřené tematiky, schopností orientovat se v procesu měření, samostatností projevenou při vlastním měření, kvalitou a včasností zpracování protokolu měření. Udělení zápočtu je podmíněno též uhrazených škod, ke kterým při měření eventuálně došlo a to v předepsané výši.
Měření v náhradních termínech je možné pouze ve velmi omezeném rozsahu.

Osnovy výuky

Práce navážou na aktuálně probíhající výzkum separace širokého spektra vzdušných polutanů v laboratoři Chemického inženýrství na Fakultě chemické VUT v Brně.

Učební cíle

Účast zahraničních studentů na výzkumu separací plynných polutantů ze vzdušin.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na předepsané řadě měření, odevzdání protokolů všech měření v předepsané kvalitě.

Základní literatura

- (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPAP_ENVI magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace v kombinovaném studiu

26 hod., povinnost neuvedena

Vyučující / Lektor