Detail předmětu

Aerospace Excursion

FEKT-MPA-AEXAk. rok: 2022/2023

Během pěti dnů studenti navštíví firmy a organizace v Praze (VZLÚ, Řízení letového provozu), Kadani (OHB CzechSpace), Weßlingu (DLR), Darmstadtu (ESA) a dalších lokacích. Na závěr exkurze studenti vypracují stručnou studii, ve které navrhnou zapojení vybraných partnerů do mezinárodního projektu pro řešení konkrétního úkolu.

Jazyk výuky

angličtina

Počet kreditů

4

Výsledky učení předmětu

Absolvent je schopen navrhnout zapojení vybraných partnerů do mezinárodního projektu pro řešení konkrétního úkolu.

Prerekvizity

Požadováno je absolvování povinných předmětů 1. ročníku MPA-SAP.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Po úspěšné prezentaci návrhu konsorcia je studentovi udělen klasifikovaný zápočet.

Osnovy výuky

1. a 2. den: Praha
3. den: Kadaň
4. den: Weßling
5. den: Darmstadt
---
- Sestavení konsorcia mezinárodního projektu
- Prezentace návrhu

Učební cíle

V rámci semináře studenti navštíví vybrané firmy a organizace, které se v česku a Německu věnují vesmírným aplikacím.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Základní literatura

-, This is ESA: the European Space Egency. ESA: 2021. (EN)
-, One ESA: the European Space Egency. ESA: 2020. (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MPA-SAP magisterský navazující, 2. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Exkurze

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor