Detail předmětu

Diploma Thesis

FEKT-MPA-MDTAk. rok: 2022/2023

Samostatná diplomová práce studenta řeší vybraný problém z nabídky zadání v programu MPA-SAP. Téma práce je zadáno na začátku letního semestru daného akademického roku.

Jazyk výuky

angličtina

Počet kreditů

20

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu je schopen samostatně realizovat technický projekt (diplomovou práci), vytvořit k projektu technickou zpráva a následně projekt obhájit před odbornou komisí.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni bakalářského studia.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Obhajoba práce před komisí.

Osnovy výuky

Zpracování individuální diplomové práce.

Učební cíle

Cílem předmětu je zpracování diplomové práce studenta vybrané téma z nabídky programu MPA-SAP.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Práce studenta na projektu je kontrolována v rámci pravidelných individuálních konzultací.

Základní literatura

Based on the topic (EN)
Guideline no. 72/2017 - Format, Submission and Publication of Final Theses (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MPA-SAP magisterský navazující, 2. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Vedení diplomové práce

52 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor