Detail předmětu

Diploma Thesis Seminar

FEKT-MPA-DTSAk. rok: 2022/2023

Student získá vhled do nejnovějších trendů v oblasti satelitních systémů. První část kurzu se skládá z řady přednášek, které v angličtině přednášejí odborníci z oblasti průmyslu, zahraničních univerzit nebo VUT v Brně. Obsah přednášek je zaměřen na struktury kosmických lodí, satelitní sítě, zpracování signálu, antény a šíření signálu.

Ve druhé části kurzu student představí myšlenky vybrané vědecké práce z oblasti vesmírných aplikací.

Jazyk výuky

angličtina

Počet kreditů

6

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu je schopen: (a) porozumět odborné prezentaci vedené v anglickém jazyce; (b) popsat podstatu vybraných moderních technik využívaných v satelitních systémech; (c) porozumět podstatě odborného časopiseckého článku; (d) připravit a obhájit technickou prezentaci v anglickém jazyce.

Prerekvizity

Požadováno je absolvování povinných předmětů 1. ročníku MPA-SAP.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT. Metody vyučování zahrnují semináře pokrývající přednášky a týmovou projektovou práci. Předmět využívá e-learning (Moodle).

Způsob a kritéria hodnocení

Předmět sestává ze dvou částí: i) účast na online anglických přednáškách; ii) prostudování a prezentace odborného článku. Pro úspěšné absolvování předmětu je potřeba získat v každé části stanovený minimální počet bodů.

- Hodnocení při absolvování přednášek min. 24 bodů, max. 48 bodů
- Nastudování odborného článku a jeho prezentace min. 26 bodů, max. 52 bodů

Celkem min. 50 bodů, max. 100 bodů

Osnovy výuky

1. Úvodní přednáška, organizace předmětu
2 -12. Odborná přednáška z oblasti satelitní techniky
13. Prezentace a ohodnocení

Učební cíle

Cílem předmětu je (a) seznámit studenty s nejmodernějšími technikami a trendy v oblasti satelitních systémů, (b) rozvinout schopnost studentů porozumět odbornému textu a (c) podpořit prezentační dovednosti.

Základní literatura

Based on the diploma topic (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MPA-SAP magisterský navazující, 2. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor