Detail předmětu

Team Project

FEKT-MPA-TEPAk. rok: 2022/2023

V úvodních přednáškách se studenti seznámí se základy projektového řízení a ve skupinách budou pracovat na návrhu projektu. Ve 4. výukovém týdnu budou skupiny prezentovat návrh projektu formou žádosti o virtuální nebo skutečný grant. V dalších týdnech budou ve skupinách pracovat na realizaci projektu a průběžně konzultovat řešení s přiděleným odborným vedoucím. Finální prezentace výsledků proběhne ve 13. výukovém týdnu.

Jazyk výuky

angličtina

Počet kreditů

6

Výsledky učení předmětu

Studenti po absolvování předmětu získají přehled o řízení projektů v oblasti inovativních technologií a praktickou zkušenost s uplatněním těchto znalostí při týmové práci.

Prerekvizity

Požadováno je absolvování povinných předmětů 1. ročníku MPA-SAP.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT. Metody vyučování zahrnují semináře pokrývající přednášky a týmovou projektovou práci. Předmět využívá e-learning (Moodle).

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocení studentů bude na základě kvality návrhu projektu, úrovně týmové spolupráce a dosaženého výsledku.

Osnovy výuky

1. Zadání projektu (téma, rámec), úvod k projektovému managementu
2. Klasické a agilní metody managementu
3. Řízení rozpočtu a výdajů, risk management
4. Prezentace studentských projektů 1 – návrh projektu (grantová přihláška)
5. --- práce v týmu ---
6. --- práce v týmu ---
7. --- práce v týmu ---
8. --- práce v týmu ---
9. --- práce v týmu ---
10. --- práce v týmu ---
11. --- práce v týmu ---
12. --- práce v týmu ---
13. Presentation 2 - zpráva o řešení

Učební cíle

Předmět je zaměřen na praktické aspekty řízení projektů. Cílem předmětu je seznámit studenty se základy projektového řízení a tyto znalosti aplikovat při řešení týmového projektu během semestru.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu. Účast je povinná.

Základní literatura

BERKUN, S. (2008), Making Things Happen: Mastering Project Management. 1. edition. Published by O’Reilly Media. ISBN 978-0596517717 (EN) (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MPA-SAP magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Seminář

52 hod., povinná

Vyučující / Lektor