Detail předmětu

ElectroMagnetic Interference Analysis

FEKT-MPA-EMIAk. rok: 2022/2023

Studenti se seznámí s matematickou reprezentací kauzálních signálů z oblasti EMC s důrazem na aplikace Laplaceovy transformace; s modelováním EM interference (EMI) Kirchhoffových obvodů a přenosových vedení; s popisem emisí EM pole; analýzou stínění EM pole a susceptibility systémů na rušivé EM pole.

Jazyk výuky

angličtina

Počet kreditů

5

Výsledky učení předmětu

Po úspěšném absolvování předmětu student rozumí základním konceptům EMC s důrazem na jejich fyzikální podstatu a matematický popis. Dále je student schopný (a) aplikovat Laplaceovu transformaci na analýzu kauzálních signálů; (b) odvodit stínící účinnost planárních clon; (c) odvodit characteristickou impedance jednoduchých vedení; (d) odvodit integrální rovnice pro analýzu rozptylu EM pole; (e) popsat EM záření fundamentálních antén; (f) aplikovat Lorentzův teorém reciprocity na analýzu EM susceptibility systémů.

Prerekvizity

Lineární algebra; diferenciální a integrální počet v komplexním oboru; integrální transformace; základní pojmy a principy z oblasti teorie elektromagnetického (EM) pole, antén a vedení.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT. Metody vyučování zahrnují semináře pokrývající přednášky a týmovou projektovou práci. Předmět využívá e-learning (Moodle).

Způsob a kritéria hodnocení

Bodové hodnocení:

-- Aktivita během cvičení: 10 bodů
-- Test: 20 bodů
-- Ústní zkouška: 70 bodů

Pro úspěšné získání zápočtu je nutné obdržet alespoň 10 bodů z testu.

Osnovy výuky

1. Úvod do elektromagnetické kompatibility (EMC)
2. Stručné seznámení s vektorovou analýzou a integrálními větami.
3. Základy teorie EM pole.
4. Analýza signálů s důrazem na vlastnosti a aplikace Laplaceovy transformace.
5. Vlastnosti testovacích EMC pulsů; spektrální (Bodeho) diagramy a spektrální meze.
6. Stínící účinnost vodivých desek.
7. Teorie vedení v časové oblasti; výpočet charakteristické impedance.
8. Integrální reprezentace EM pole.
9. Integrální analýza rozptylu EM pole.
10. EM emise vyzařujících systémů.
11. Lorentzovy teorémy reciprocity; interakce s Kirchhoffovými systémy.
12. EM susceptibilita Kirchhoffových systémů.
13. Analýza EM susceptibility vedení nad vodivou zemí.

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámit studenty s matematickou reprezentací kauzálních signálů z oblasti EMC s důrazem na aplikace Laplaceovy transformace; s modelováním EM interference (EMI) Kirchhoffových obvodů a přenosových vedení; s popisem emisí EM pole; analýzou stínění EM pole a susceptibility systémů na rušivé EM pole.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Základní literatura

TESCHE, F. M., M. IANOZ a T. KARLSSON. EMC Analysis Methods and Computational Models. New York: John Wiley & Sons, 1997. ISBN 978-0-471-15573-7. (EN)
STUMPF, M. Electromagnetic Reciprocity in Antenna Theory. New York: John Wiley & Sons, 2018. ISBN 978-1-119-46637-6. (EN)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MPA-SAP magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení odborného základu

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning