Detail předmětu

Energetické simulace

FSI-IESAk. rok: 2021/2022

Předmět je zaměřen na použití energetických simulačních nástrojů v oblasti technických zařízení budov a obnovitelných zdrojů energie.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti získají základní znalosti a dovednosti v oblasti použití energetických simulačních nástrojů pro technická zařízení budov a obnovitelné zdroje energie.

Prerekvizity

Základní znalosti z oblasti termomechaniky, přenosu tepla a techniky prostředí. Základní znalost práce s počítačem.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou počítačových cvičení praktickými příklady v energetických simulačních nástrojích.

Způsob a kritéria hodnocení

Studenti musí zpracovat semestrální projekt přidělený vyučujícím.

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámit studenty s možnostmi využití energetických simulačních nástrojů, které mohou uplatnit v projekční praxi.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Studenti musí zpracovat semestrální projekt přidělený vyučujícím.

Základní literatura

McQUISTON, Faye C., Jerald D. PARKER and Jeffrey D. SPITLER. Heating Ventilating, and Air Conditioning, John Wiley and Sons, [2005]. ISBN 0-471-66154-6
DUFFIE, John A. a William A. BECKMAN. Solar Engineering of Thermal Processes, 3rd edition, John Wiley and Sons, [2006]. ISBN: 978-0-471-69867-8
ASHRAE handbook: Fundamentals (SI Edition). American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers Inc., [2013]. ISBN 978-1-936504-46-6
ASHRAE Handbook - Heating, Ventilating, and Air-Conditioning Systems and Equipment (SI Edition). American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers Inc., [2012]. ISBN 9781936504268
TRNSYS vs. 19 user manual (EN)

Doporučená literatura

ASHRAE handbook: Fundamentals (SI Edition). American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers Inc., [2013]. ISBN 978-1-936504-46-6 (EN)
TRNSYS vs. 19 user manual (EN)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-ETI-P magisterský navazující

    specializace TEP , 2. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení s počítačovou podporou

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do energetických simulací (historie, cíle, simulační nástroje, vstupní data).
2. Seznámení s grafickým uživatelským rozhraním (zakládání projektu, načítání a ukládání dat, zobrazení výsledků).
3. Psychrometrické výpočty, teplota oblohy, teplota zeminy, přepočet dopadajícího slunečního záření na různě orientované povrchy.
4. Modely komponent technických zařízení budov (čerpadla, ohřívače, chladiče, zvlhčovače, regulátory, atd.).
5. Solární kolektory a zásobníky tepla, solární ohřev teplé vody.
6. Fotovoltaické systémy (FV panely, invertory, baterie).
7. Tepelná čerpadla a chladící zařízení.
8. Hodinostupňová metoda pro stanovení potřeby energie (princip, použití, omezení).
9. Vícezonální modely budov (vytápění, chlazení, tepelné zisky, regulace, profily užívání).
10. Proudění vzduchu a šíření škodlivin ve vnitřním prostředí.
11. Optimalizace v energetických simulacích.
12. Praktické optimalizační úlohy.
13. Verifikace a validace simulačních modelů.

eLearning