Detail předmětu

Základy ekonomiky podniku

FIT-IZEPAk. rok: 2021/2022

Úvod do základních pojmů ekonomiky podniku. Základní kategorie: podnikání, podnik, znaky podniku, funkce podniku, okolí podniku, typologie podniků, majetková a kapitálová struktura, náklady a jejich členění, výnosy a jejich členění, výsledek hospodaření a jeho členění, činnosti podniku (výrobní, obchodní, zásobovací, finanční, investiční), podnikové účetnictví (základní účetní metody, daně, rozbory), specifické ekonomiky (výrobní podniky, bankovní podniky, podniky infrastruktury, obchodní podniky, drobné podniky, podniky s mezinárodní účastí).

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Základní přehled o ekonomice podniků.

Prerekvizity

Nejsou požadovány žádné prerekvizitní znalosti.

Způsob a kritéria hodnocení

Aktivní účast ve cvičeních spočívají v teoretické připravenosti a splnění individuálních úkolů a zadaných prací.

Učební cíle

Seznámit studenty se základními pojmy podnikové ekonomiky a základními pojmy: Podnikání, podnik, znaky podniku, funkce podniku, typologie podniků, zakládání podniku, procesy v podniku, výrobní faktory z hlediska podnikové ekonomiky, majetková a kapitálová struktura, zásoby v podniku, náklady a jejich členění, výnosy a jejich členění, hospodářský výsledek a jeho členění.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na cvičeních je kontrolovaná. Je plně v kompetenci učitele posoudit důvod neúčasti, rozhodnout o omluvě.

Doporučená literatura

Synek, M., kol.: Podniková ekonomika. 3. vyd., Praha, C. H. BECK, 2002, 479 s., ISBN 80-7179-736-7.
Konečný, M.: Podniková ekonomika. 3. vyd., Brno, PC DIR, 2001, 254 s., ISBN 80-214-1908-3.
Boukal, P., Mikovcová, H., Scholleová, H.: Podniková ekonomika. Cvičebnice, Praha, VŠE, 2001, 143 s., ISBN 80-245-0141-4.
Wöhe, G.: Úvod do podnikového hospodářství. Praha, C. H. BECK, 1995, 748 s., ISBN 80-7179-014-1.
Vysušil, J., Fotr, J.: Ekonomika a finance podniku pro manažery.
Kupkovič, M., kol.: Podnikové hospodárstvo. Bratislava, Ekonomia, 2000, 256 s., ISBN 70-7179-014-1.
Schroll, R., kol.: Kontrola nákladov a kalkulacie v priemysle. 1. vydání, Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1992.
Werner, R., Fišerová, V., Hofman, J.: Podnikové hospodářství I. Cvičebnice, Plzeň, 1995.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BIT bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, volitelný

 • Program IT-BC-3 bakalářský

  obor BIT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 1. Základní informace, podstata podniku a podnikání. Výklad základních pojmů.
 2. Majetková a kapitálová výstavba podniku.
 3. Zásoby v podniku.
 4. Náklady a jejich členění.
 5. Výnosy a jejich členění.
 6. Výsledek hospodaření a jeho členění.
 7. Výrobní činnost podniku.
 8. Obchodní činnost.
 9. Investiční činnost.
 10. Finanční řízení v podniku.
 11. Strategie podniku.
 12. Podnikové účetnictví.
 13. Specifické ekonomiky. Závěrečné zhodnocení.

Cvičení odborného základu

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Každé cvičení navazuje na předchozí přednášku s akcentem na procvičení následujících oblastí:
- Majetková a kapitálová výstavba podniku.
- Náklady a výnosy.
- Výsledek hospodaření a jeho členění.
- Financování podniku.
- Daně.