Detail předmětu

Vědecké publikování od A do Z

FIT-VDDAk. rok: 2021/2022

E-learningový kurz Vědecké publikování od A do Z provází procesem vzniku a dalšího života odborného textu. Kurz se v prvních kapitolách věnuje sběru informací z dostupných elektronických zdrojů, dále jejich správnému použití a citování, v následujících kapitolách podává přehled a rady k tvorbě odborného textu a výběru vhodného časopisu pro jeho publikování. V posledních kapitolách se kurz věnuje propagaci výsledků vědecké práce a citačním analýzám.
Kurz je určen studentům doktorského studia. Je zařazen jako volitelný, tj. jeho absolvování je nad rámec povinného počtu předmětů v doktorském studiu.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

0

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

ÚK středisko Antonínská (ÚK)

Výsledky učení předmětu

Studenti budou znát základní zdroje odborných informací jak z předplácených databází na VUT, tak z volně dostupných informačních zdrojů a patentových databází. Budou umět správně citovat použitou literaturu. Budou znát základní principy tvorby odborného textu a základy publikačního procesu. Budou umět najít vhodný časopis pro svou publikační činnost i ve vztahu k hodnocení vědy v ČR. Budou znát základní možnosti jak propagovat výsledky své vědecké práce v online prostředí. Budou umět provést citační analýzu svých výsledků pomocí různých nástrojů.
Schopnost aplikovat různé formální požadavky na vlastní text.

Prerekvizity

Základní znalost práce na počítači a s internetem.

Způsob a kritéria hodnocení

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Osnovy výuky

1. Produktivita
2. Výběr tématu
3. Práce se zdroji
4. Výběr destinace
5. Základy tvorby odborného textu
6. Základy citování
7. Citační manažery
8. Publikační proces a autorské právo
9. Citační analýzy a altmetriky
10. Prezentace výsledků 

Učební cíle

Seznámení s možnostmi vyhledávání vědeckých informací, jejich zpracování do odborného textu a zásadami etického užití informací. Získat přehled o hodnocení vědy v ČR i zahraničí a umět si na základě těchto podmínek vybrat vhodný časopis či konferenci pro prezentování svých vědeckých výsledků. Propagovat publikační činnosti a analyzovat úspěšnost textů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Kurz probíhá formou e-learningu za použití systému Moodle (vypracování zadaných úkolů) a prostřednictvím individuálních konzultací.

Doporučená literatura

MAREK Jiří, Petra DĚDIČOVÁ a Jan SKŮPA. Open acces na VUT v Brně. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Ústřední knihovna, 2014.
ÚŘAD VLÁDY ČR. Metodika hodnocení výzkumných organizací a hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací. 2017. Dostupné také z: https://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=799796&ad=1&attid=825165
Ústřední knihovna - VUT v Brně [online]. Brno: VUT, 2018 [cit. 2018-07-31]. Dostupné z: https://www.vutbr.cz/uk
WALLWORK, Adrian. English for writing research papers. New York: Springer, 2011. ISBN 978-1-4419-7921-6.

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program DIT doktorský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program DIT doktorský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program DIT-EN doktorský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program DIT-EN doktorský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace v kombinovaném studiu

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Seminář

8 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 1. Kreativní techniky pro výběr tématu
 2. Elektronické informační zdroje
 3. Výběr časopisu/konference, Metodika hodnocení VaVaI
 4. Základy tvorby odborného textu
 5. Základy citování
 6. Citační manažery
 7. Publikační proces a autorské právo
 8. Citační analýzy a altmetriky
 9. Propagace výsledků vědecké práce

eLearning