Detail předmětu

Technologie sítí LAN a WAN (CCNA3+4)

FIT-I2CAk. rok: 2021/2022

Návrh sítí, redundance linek pomocí HSRP and VRRP. Agregace technologií EtherChannel. Protokoly STP, RSTP. Směrování OSPF. Technologie sítí WAN. Protokol PPP. Virtuální privátní sítě, filtrování ACL. Bezpečnost počítačových sítí a monitorování. Správa chyb.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Výsledky učení předmětu

Návrh a implementace sítí LAN, zálohování linek pomocí HSRP, agregrace pomocí EtherChannel. Konfigurace směrování OSPF.
Studenti poznají různé technologie WAN sítí. Seznámí se s přenosem PPP, budou konfigurovat VPN sítě. Dozví se základní informace o zabezpečení síťových zařízeních, vytváření filtrovacích pravidel ACL a monitorování sítí. Naučí se detekovat a odstraňovat chyby.


Vytváření sítí LAN, redundance a zálohování spojení. VLAN sítě. Směrování OSPF. Přehled běžných technologií pro vytváření WAN sítí. Konfigurace a vytváření těchto sítí v praxi. Tento předmět připravuje na certifikaci CCNA.

Prerekvizity

Úspěšné ukončení kurzů CCNA ITN (Introduction to Networks) a CCNA SRWE (Switching, Routing, and Wireless Essentials) verze 7.

Způsob a kritéria hodnocení

 • Laboratorní cvičení (max. 52 bodů)
 • Zkouška z praktických dovedností 1 (max. 24 bodů)
 • Zkouška z praktických dovedností 2 (max. 24 bodů)
 • Pro získání certifikátu o absolvování kurzu musí student vypracovat všechny modulové testy a složit praktickou i teoretickou zkoušku z daného kurzu na min. 80%.

Učební cíle

Studenti se seznámí s návrhem a vytvářením sítí LAN, zálohováním linek pomocí HSRP a VRRP, agregací linek technologií EtherChannel. Budou prakticky konfigurovat a spravovat VLAN sítě na přepínačích a směrovačích Cisco. Naučí se konfigurovat směrování OSPF pro sítě IPv4 a IPv6.
V druhé části předmětu se seznámí s technologiemi sítí WAN. Naučí se konfigurovat komunikaci PPP, VPN sítě a filtrování ACL pro IPv4 i IPV6. Naučí se odstraňovat chyby v síťovém prostředí a používat nástroje typu SNMP, NetFlow a Syslog. Obsah předmětu pokrývá znalosti kurzu CCNA Enterprise Networking, Security, and Automation (ENSA) verze 7.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

 • Příprava a aktivní účast na všech laboratorních cvičeních.
 • Vypracování modulových testů.
 • Zameškaná výuka se nenahrazuje.

Základní literatura

Cisco Networking Academy: Switching, Routing, and Wireless Essentials Companion Guide (CCNAv7). Indianapolis: Cisco Press, 2020, ISBN 978-0-13-672935-8.
Cisco Networking Academy: Enterprise Networking, Security, and Automation Companion Guide (CCNAv7) Indianapolis: Cisco Press, 2020, ISBN 978-0-13-663432-4.

Doporučená literatura

Přednáškové texty v angličtině. Elektronické texty a příklady dostupné na portálu NetAcad FIT a Cisco NetAcad.
Cisco Networking Academy: Switching, Routing, and Wireless Essentials Companion Guide (CCNAv7). Indianapolis: Cisco Press, 2020, ISBN  978-0-13-672935-8.
Cisco Networking Academy: Enterprise Networking, Security, and Automation Companion Guide (CCNAv7) Indianapolis: Cisco Press, 2020. ISBN 978-0-13-663432-4.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BIT bakalářský, 2. ročník, letní semestr, volitelný

 • Program IT-BC-3 bakalářský

  obor BIT , 2. ročník, letní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 1. Hierarchický model. VTP.
 2. Agregace linek pomocí EtherChannel. Redundance spojení v LAN sítích, HSRP.
 3. Použití a konfigurace protokolů STP a RTSP.
 4. Zabezpečení portů.
 5. Konfigurace OSPFv2 a v3.
 6. Filtrování provozu pomocí ACL pro IPv4 a IPv6.
 7. Překlad adres NAT. Statický a dynamický NAT.
 8. Implementace WAN sítí. Sítě VPN. Tunelování GRE, IPSec, IPv6.
 9. Správa sítí. Protokoly CPD, NTP, SNMP a Syslog. Kvalita služeb.
 10. Správa zařízení. Návrh sítí.
 11. Síťová bezpečnost. Odstraňování chyb.
 12. Virtualizace v sítích. Automatizace sítí.

Laboratorní cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 1. VTP a přepínání na L3.
 2. Technologie EtherChannel.
 3. Redundantní spojení pomocí HSRP.
 4. Protokol STP.
 5. Zabezpečení portů.
 6. Směrování OSPF.
 7. Filtrování ACL.
 8. Statický a dynamický NAT.
 9. Vytváření tunelu GRE.
 10. Monitorování sítí. Konfigurace CDP, NTP, Syslog an SNMP.
 11. Zabezpečení síťového zařízení.
 12. Tunelování IPv6 over IPv4.
 13. Challenge lab.