Detail předmětu

Informační výchova a gramotnost

FIT-IVGAk. rok: 2021/2022

Předmět je koncipován jako devítitýdenní e-learningový kurz. Výuka se orientuje především na praktické využívání informačních zdrojů, institucí a služeb jimi poskytovanými se zaměřením na Fakultu informačních technologií. Účelem je naučit studenta pracovat mimo jiné s dostupnými elektronickými informačními zdroji s možností jejich praktického využití při studiu či odborné práci.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

1

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Po absolvování kurzu budou studenti schopni: Znát a používat své oborové informační zdroje v klasické i elektronické podobě, umět efektivně používat různorodé vyhledávací nástroje, znát základy práce s odborným textem, orientovat se v prostředí knihoven VUT a knihoven, obecně rozumět etickým a právním otázkám ze světa informací a informačních technologií.

Po absolvování kurzu budou studenti schopni: Vyhledat a vybrat potřebné relevantní zdroje informací, využívat pro studium a praxi informační služby knihoven, citovat širokou škálu tištěných a elektronických dokumentůovládat citační manažer

Prerekvizity

U studentů se předpokládají pouze běžné znalosti práce s počítačem na úrovni střední školy.

Způsob a kritéria hodnocení

Bodové hodnocení písemných úkolů.

Učební cíle

Být informačně gramotný znamená uvědomit si, kdy a proč potřebujeme informace, umět vyhledat relevantní informace, naučit se poznat kvalitní informace a umět je používat a zpracovávat. Cílem předmětu je naučit se poznat a pochopit informační potřebu, umět se zorientovat v dostupných informačních zdrojích, naučit se v těchto zdrojích správně vyhledávat, poznat kvalitu nalezených výsledků, umět výsledky správně zpracovat, naučit se odpovědně a eticky korektně informace užívat a sdílet.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

e-Learningový kurz, žádná kontrolovaná účast na přednáškách. Znalosti studujících jsou ověřovány písemnými úkoly.

Doporučená literatura

KRČÁL, Martin a Zuzana TEPLÍKOVÁ. Naučte (se) citovat. 1. vyd. Blansko: Citace.com, 2014, 156 s., [46] s. příl., ISBN 978-80-260-6074-1.
ČSN ISO 690. Informace a dokumentace - Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2011. Třídicí znak 01 0197.

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BIT bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, volitelný

 • Program IT-BC-3 bakalářský

  obor BIT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Projekt

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 1. Informační instituce (10 bodů)
 2. Time management, motivace a budování návyků (10 bodů)
 3. Kreativní techniky a organizace znalostí (5 bodů)
 4. Zdroje odborných informací a vyhledávání informací (10 bodů)
 5. Hodnocení informací (20 bodů)
 6. Efektivní čtení a psaní poznámek (5 bodů)
 7. Citace (20 bodů)
 8. Tvorba textu (10 bodů)
 9. Prezentace informací (10 bodů)

Všechny úkoly jsou povinné.

eLearning