Detail předmětu

Testování a dynamická analýza

FIT-ITSAk. rok: 2021/2022

Specifikace testů. Kritéria pokrytí zdrojových kódů (EC, NC, EPC, PPC). Kritéria pokrytí logických výrazů (PC, CC, MCDC). Rozklad vstupní domény. Kritéria pokrytí vstupní domény. Black-box analýza. Sledování práce se sdílenými prostředky. Testování vícevláknových aplikací. Testování síťových aplikací. Testování GUI. Výkonnostní testování. Řízení testování.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Student zná základní techniky testování software. Je schopen vytvářet efektivní testovací sady softwarových produktů. Umí analyzovat zdrojové kódy, zná typická slabá místa programu citlivá na výskyt chyb. Umí analyzovat chování software s konečným či nekonečným během bez znalosti jeho zdrojových kódů. Student umí testovat a/nebo analyzovat komunikaci programů, výkon programu, využití sdílených prostředků, práci s datovými úložištěmi a funkci grafického uživatelského rozhraní. Student umí systematickým způsobem hledat chyby v programech. Student zná základy plánování a řízení testování. Student se seznámí s odbornými termíny předmětu v anglickém jazyce.
Student se formou projektu naučí analyzovat software za účelem zvýšení jeho kvality. Získá dovednost tvorby testovacích sad a hledání chyb v programech.

Prerekvizity

formální jazyky a překladače, algoritmy, operační systémy

Způsob a kritéria hodnocení

Za 2 projekty mohou studující získat až 40 bodů a za závěrečnou zkoušku až 60 bodů.

Učební cíle

Získat přehled o etapě verifikace softwarových systémů, pozornost se věnuje problematice dynamické analýzy programového vybavení. Získat praktické dovednosti s testováním software na úrovni potřebné pro osobu zodpovědnou za kvalitu produktu (QA testera). Zvládnutí tvorby automatizovaných testů různých aspektů verifikovaných programů. Získat přehled plánování a řízení testování.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vypracování a obhajoba projektů v předepsaných termínech.

Prerekvizity a korekvizity

Základní literatura

 • Ammann, P., Offutt, J.: Introduction to Software Testing. Cambridge University Press, 2008, 322 s. ISBN 978-0-511-39330-3.

Doporučená literatura

Spillner, A., Linz, A., Schaefer, H.: Software Testing Foundations : A Study Guide for the Certified Tester Exam. Rocky Nook Computing. 2014. p. 296. ISBN 9781937538422.
Myers, G. J., Sandler, C., Badgett, T.: The Art of Software Testing, 3. vydání. John Wiley & Sons, 2011, 256 s., ISBN 978-1118031964.
Kaner, C., James, B., Pettichord, B.: Lessons Learned in Software Testing: A Context-Driven Approach. Wiley Computer Publishing, 2002, 286 s., ISBN 0-471-08112-4.
Marick, B.: The Craft Of Software Testing, Subsystem Testing, Prentice Hall PTR, 1995, ISBN 0-13-177411-5.
Spillner, A., Linz, T., Schaefer, H.: Software Testing Foundations, 2. vydání, 2007, 296 s., ISBN 978-1-9339-5278-9.
Farrell-Vinay, P.: Manage Software Testing. Auerbach Publications, 2008, 537 s., ISBN 978-0-8493-9383-9.
Ammann, P., Offutt, J.: Introduction to Software Testing. Cambridge University Press, 2008, 322 s. ISBN 978-0-511-39330-3.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BIT bakalářský, 2. ročník, letní semestr, volitelný

 • Program IT-BC-3 bakalářský

  obor BIT , 2. ročník, letní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 1. Role testování a dynamické analýzy ve vývoji počítačových systémů. Vysvětlení pojmů. Modely testování. Požadavky na testy, specifikace testů a plán testování. Testy řízený vývoj.
 2. Metoda testování se znalostí zdrojových kódů. Kritéria pokrytí zdrojových kódů. Graf řízení toku. Kritéria pokrytí grafu. Kritéria datových toků.
 3. Vztah pokrytí grafu a zdrojových kódů. Vztah pokrytí datových toků a zdrojových kódů.
 4. Kritéria pokrytí logických výrazů.
 5. Vstupní doména a její modely. Kritéria pokrytí vstupní domény.
 6. Testování založené na syntaxi.
 7. Tvorba testů ze specifikace požadavků systému. Testování podle V-modelu.
 8. Kombinace testů. Lokalizace chyb z výsledků testování. Reportování chyb.
 9. Dynamická analýza programů bez znalosti zdrojových kódů. Analýza na základě sledování knihovních a systémových volání. Získávání grafu toku dat a řízení. Omezení sekvence událostí.
 10. Virtualizované prostředí pro dynamickou analýzu. Analýza využití sdílených prostředků. Kritéria pokrytí založená na využití sdílených prostředků.
 11. Testování vícevláknových aplikací.
 12. Testování síťových aplikací. Testování grafického uživatelského rozhraní a jeho automatizace. Testování nefunkcionálních vlastností systémů.
 13. Výkonnostní testování. Plánování a management testování. Náhled do základů statické analýzy.

Projekt

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 1. Návrh testovací sady odpovídající zadanému testovacímu kritériu pro vybraný software.
 2. Implementace automatizované testovací sady.