Detail předmětu

Technika personálních počítačů

FIT-ITPAk. rok: 2021/2022

Předmět bude studentům poskytovat informace o aktuálním stavu v technice personálních počítačů. Studenti budou seznámeni s principy konstrukce personálních počítačů, V/V sběrnic, základních principech konstrukce externích adaptérů a sběrnic pro komunikaci s periferními zařízeními.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Výsledky učení předmětu

Studenti se seznámí s principy konstrukce personálních počítačů a určitých typických periferních zařízení. V laboratorní výuce bude pozornost zaměřena především na principy řízení periferních zařízení.

Způsob a kritéria hodnocení

 • Laboratorní cvičení: 16 bodů.
 • Půlsemestrální písemná zkouška: 24 bodů.
 • Minimum bodů za aktivity během semestru není stanoveno.
 • Závěrečná písemná zkouška: 60 bodů.

Učební cíle

Seznámit studenty s konstrukcí personálních počítačů, parametry, konstrukcí jednotlivých komponent a vývojovými trendy.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Absolvování laboratorních cvičení, půlsemestrální písemná zkouška. Laboratorní cvičení bude možno nahradit v následujících týdnech.

Prerekvizity a korekvizity

Doporučená literatura

Texty přednášek v elektronické podobě.
Hans-Peter Messmer: The Indispensable PC Hardware Book, Addison-Wesley, 1997, Anglie, ISBN 0-201-40399-4, 1384 stran.
Hans-Peter Messmer: The Indispensable Pentium Book, Addison-Wesley, 1995, USA, ISBN 0-201-87727-9, 496 stran.
Scott Mueller: Upgrading and Repairing PCs, QUE, 2008, ISBN 0-7897-3697-7, 1556 stra.
Carl Hamacher, Zvonko Vranesic, Safwat Zaky: Computer Organization, McGraw Hill, 2002, ISBN 0-07-232086-9, 805 stran.
William Stallings: Computer Organization and architecture, designing for performance, Prentice Hall, 2006, ISBN 0-13-185644-8, 778 stran.
Jaroslav Horák: Bios a Setup, Průvodce základním nastavením počítače. Computer Press, 3. aktualizované vydání. 2010. ISBN: 9788025130353. 160 stran.
Petr Broža: Instalujeme a konfigurujeme počítač, Computer Press, 2004, ISBN 80-251-0468-0, 176 stran.
Jim Aspiwall: Osobní počítač na maximum, Computer Press, 2005, ISBN 80-251-1136-9, 254 stran.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BIT bakalářský, 2. ročník, letní semestr, volitelný

 • Program IT-BC-3 bakalářský

  obor BIT , 2. ročník, letní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 • Vývoj typů personálních počítačů, parametry, pojmy.
 • Vývoj architektur mikroprocesorů Intel.
 • Skalární a superskalární architektury.  
 • Uplatnění principů architektur CISC a RISC v mikroprocesorech fy Intel - 1.
 • Uplatnění principů architektur CISC a RISC v mikroprocesorech fy Intel - 2.
 • Organizace paměti, konstrukční prvky, technologie, adresace paměti, adresace V/V portů. Paměť CMOS. -1
 • Organizace paměti, konstrukční prvky, technologie, adresace paměti, adresace V/V portů. Paměť CMOS. - 2. 
 • Rychlá vyrovnávací paměť, organizace, realizace.
 • Principy řízení periferních operací, PIO režimy, vstup s přerušením, přímý přístup do paměti.
 • Vývoj sběrnicových systémů personálních počítačů.
 • Rozhraní Centronics, struktura, komunikace.
 • Principy návrhu a konstrukce externích adaptérů.
 • Sběrnice pro řízení periferních zařízení.

Laboratorní cvičení

16 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 • Komunikace na sběrnici ISA a využití Boot ROM.
 • Měření spotřeby PC.
 • Rozhraní VGA.
 • Pevný disk a technologie S.M.A.R.T.
 • Komunikace na sběrnici ISA a obsluha IRQ.
 • PCI a adresový dekodér.
 • Rozhraní VGA na platformě FITkit.
 • Analýza rozhraní PS/2.