Detail předmětu

Matematický seminář

FIT-ISMAk. rok: 2021/2022

Středoškolská matematika 

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Upevnění případně doplnění chybějících znalostí středoškolské matematiky.
Schopnost formálního matematického vyjadřování.

Prerekvizity

Základní početní dovednosti

Způsob a kritéria hodnocení

Dvě kontrolní písemky  na probranou látku.

Učební cíle

Cílem předmětu je zopakovat a případně doplnit chybějící znalosti středoškolské matematiky potřebné k dalšímu studiu. Předmět může být zajímavý zejména pro studenty, kteří nematurovali z matematiky.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Ve cvičeních je prováděna prezence, přičemž lze omluvit nejvýše tři absence.

Prerekvizity a korekvizity

Doporučená literatura

Kolářová, E. Matematický seminář. Brno, UMAT, FEKT, VUT v Brně.
Kolářová, E. Matematický seminář (http://www.umat.feec.vutbr.cz/~kolara/seminar_pdf.pdf). Brno, UMAT, FEKT, VUT v Brně.
Krupková, V., Fusek,M: Matematický seminář pro FIT, UMAT, FEKT, VUT v Brně 2018
Bušek, I.: Řešené maturitní úlohy z matematiky [Solved math problems for graduation]. Praha, Prometheus, 1999.
Kolářová, E. Matematický seminář (http://www.umat.feec.vutbr.cz/~kolara/seminar_pdf.pdf). Brno, UMAT, FEKT, VUT v Brně.
Chrastinová, M., Kolářová E.: Matematika - Přijímací zkoušky na vysoké školy [Mathematics - Admission tests to college]. Brno, FEI VUT, 2000.
Polák, J.: Přehled stredoškolské matematiky [Compendium of high school mathematics]. Praha, Prometheus, 2002.
Krupková, V., Fusek,M: Matematický seminář pro FIT UMAT, FEKT, VUT v Brně 2018
Bušek, I.: Řešené maturitní úlohy z matematiky [Solved math problems for graduation]. Praha, Prometheus, 1999.
Chrastinová, M., Kolářová E.: Matematika - Přijímací zkoušky na vysoké školy [Mathematics - Admission tests to college]. Brno, FEI VUT, 2000.
Polák, J.: Středoškolská matematika v úlohách II [High school mathematics in exercises II]. Praha, Prometheus, 1999.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BIT bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, volitelný

 • Program IT-BC-3 bakalářský

  obor BIT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení s počítačovou podporou

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 1. Úpravy algebraických výrazů
 2. Rovnice a nerovnic
 3. Množiny, reálná čísla
 4. Komplexní čísla
 5. Pojem funkce
 6. Goniometrické funkce a rovnice
 7. Exponenciální funkce a logaritmus
 8. Základní vlastnosti funkcí
 9. Transformace
 10. Kuželosečky
 11. Vektory 
 12. Analytická geometrie