Detail předmětu

Programovací seminář

FIT-IPSAk. rok: 2021/2022

Dynamické přidělování paměti, datový typ ukazatel a reference. Aktivační záznam a rekurze. Překlad, zavádění a laděni binárních programů. Implementace stavových automatů. Implementace algoritmů nad regulárními výrazy. Synchronizace programů. Principy práce s vlákny a procesy. Vybrané synchronizační chyby. Úvod do MPI. Problematika výpadků stránek a dopad na výpočetní výkon.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

 • Student dokáže vysvětlit problematiku exekuce programů, umí vysvětlit práci s dynamickým přidělováním paměti.
 • Student dokáže využít stavové automaty v řízení programů.
 • Student zvládne aplikovat regulární výrazy.
 • Student ovládá tvorbu paralelních programů.
 • Student dokáže identifikovat pokles výkonu související s paměťovými přístupy.

Prerekvizity

Programování v jazyce C. Základy algoritmizace. Základní synchronizační primitiva. Architektura počítače.

Způsob a kritéria hodnocení

 • Hodnocení prvních dvou úloh po 35 bodech.
 • Hodnocení poslední úlohy za 30 bodů.

Učební cíle

Cílem předmětu je nahlédnout na klíčové kapitoly principů programování a operačních systémů jiným pohledem, zejména v souvislosti s abstrakcemi algoritmů a formálních automatů a modelů tak, aby došlo k vzájemnému propojení jak teoretických, tak praktických dovedností a znalostí.

Doporučená literatura

A. Kumar, A. K. Verma. A Novel Algorithm for the Conversion of Parallel Regular Expressions to Non-deterministic Finite Automata. 2014. doi: 10.1.1.403.6706
Kernighan and Ritchie. The C Programming Language, 2nd edition. Chapter A. Storage Allocator for C maloc and free. 1989.
Maged M. Michael. Scalable lock-free dynamic memory allocation. In Proc. of PLDI'04. doi: 10.1145/996841.996848
Drepper, D.: What Every Programmer Should Know About Memory, 2007.
Michael, M.M.: Scalable lock-free dynamic memory allocation. 2004. In Proc. of PLDI'04. doi: 10.1145/996841.996848

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-BC-3 bakalářský

  obor BIT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný

 • Program BIT bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Seminář

20 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

DEMO cvičení s rozšířeným výkladem:
 1. Ukazatele, dynamické přidělování paměti.
 2. Aktivační záznam, rekurze.
 3. Překlad a ladění programu
 4. --
 5. Demonstrace vzorového řešení zadaného úkolu.
 6. Stavové automaty, regulární výrazy v *nixových programech
 7. Synchronizace procesů
 8. Uváznutí
 9. --
 10. Demonstrace vzorového řešení zadaného úkolu.
 11. Tabulka stránek v OS
 12. Vliv stránkování a vyrovnávací paměti na výkonu
 13. Demonstrace vzorového řešení zadaného úkolu.