Detail předmětu

Multimédia v počítačových sítích

FIT-IMUAk. rok: 2021/2022

Audio a video standardy. Streamované audio a video - na vyžádání, online. Protokol RTSP. Videokonference - H.323, SIP. Nástroje pro spolupráci. Principy IP telefonie. Kódování a přenos hlasu přes IP. Architektura sítí s IP telefonií. Kvalita služeb QoS - integrované a diferenciované služby. Nástroje pro přenos hlasu přes IP.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Výsledky učení předmětu

Studenti získají znalosti o aplikacích a protokolech běžně používaných při přenosu obrazu a zvuku po počítačové síti. Umí uspořádat vícebodovou videokonferenci, zajistit jednosměrný přenos obrazu a zvuku ve vysoké kvalitě a správně propojit a nakonfigurovat všechny potřebné komponenty.

Prerekvizity

 • Základy operačních systémů Unix, Windows
 • Schopnost číst studijní texty v angličtině
 • Architektura počítačových sítí (model ISO/OSI, TCP/IP).
 • Metody přenosu dat - unicast, multicast
 • Absolvované předměty IPK a ISA

Způsob a kritéria hodnocení

 • Domácí úlohy (až 24 bodů)
 • Aktivní účast na laboratorních cvičeních (až 36 bodů).
 • Test z oblasti videokonferencí (až 20 bodů).
 • Test z oblasti IP telefonie (až 20 bodů).

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámit studenty s technologiemi používanými při přenosu obrazu a zvuku v prostředí počítačové sítě. Kromě obecných principů budou prezentovány také konkrétní aplikace, jejichž použití si studenti budou moci vyzkoušet v rámci laboratorních cvičení.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

 • Aktivní účast na všech laboratorních cvičeních.
 • Domácí úkoly.
 • Zameškaná výuka se nenahrazuje.

Doporučená literatura

Jeremy Cioara, Michael J. Cavanaugh, Kris A. Krake: CCNA Voice Official Exam Certification Guide (640-460 IIUC), Cisco Press 2009.
Wendell Odom, Michael J. Cavanaugh: Cisco QOS Exam Certification Guide (IP Telephony Self-Study), 2nd Edition, Cisco Press, 2004
Firestone, Scott. Voice and video conferencing fundamentals / 1st ed.   Indianapolis : Cisco Press, 2007
Firestone, Scott. Voice and video conferencing fundamentals / 1st ed.   Indianapolis : Cisco Press, 2007
Simpson, Wes. Video over IP :IPTV, internet video, H.264, P2P, and streaming: a complete guide to understanding the technology / 2nd ed.   Amsterdam : Focal Press, 2008
Simpson, Wes. Video over IP :IPTV, internet video, H.264, P2P, and streaming: a complete guide to understanding the technology / 2nd ed.   Amsterdam : Focal Press, 2008

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-BC-3 bakalářský

  obor BIT , 3. ročník, letní semestr, volitelný

 • Program BIT bakalářský, 3. ročník, letní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 1. Audio a video standardy, rozhraní, signály.
 2. Streamované audio a video na vyžádání.
 3. Online streamované audio a video.
 4. Videokonference - H.323, SIP.
 5. Videokonference - H.323, SIP.
 6. Virtuální prostředí pro spolupráci.
 7. Audiovizuální technika v počítačové síti.
 8. Principy IP telefonie.
 9. Kódování a přenos hlasu přes IP.
 10. Architektura sítí s IP telefonií.
 11. Kvalita služeb, QoS, IntServ, DiffServ.
 12. Nástroje pro přenos hlasu přes IP.

Laboratorní cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 1. Streamované video na vyžádání - RTSP
 2. Online streamované video - VLC, Windows Media Services
 3. Videokonference - MBone, zrcadla, H.323
 4. Sdílené pracovní prostředí - VNC, sdílená tabule
 5. Konfigurace a nastavení IP sítě - Cisco Unified Communication.
 6. Číselné plány. Připojení analogových přístrojů přes IP telefonii.
 7. Nastavení kvality služeb - třídy služeb, politiky. Typy front.
 8. Klasifikace paketů. Testování tříd přenosů.
 9. Softwarová ústředna Asterisk.