Detail předmětu

Mikroprocesorové a vestavěné systémy

FIT-IMPAk. rok: 2021/2022

Vestavěné systémy, základní pojmy, aplikace. Architektura mikrokontrolérů. Paměťový subsystém. Programovací model, programování ARM jádra mikrokontroléru. Využití zásobníku. Podsystém přerušení a jeho programování. Periferní jednotky na čipu a jejich programování: generátor hodin, časovač, komunikační rozhraní UART, IIC a SPI, analogový a číslicový vstup a výstup, obvod reálného času RTC. Specifika programování vestavěných systémů v jazyce C.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

6

Výsledky učení předmětu

 • Studenti jsou obeznámeni s obecnou strukturou mikrokontrolérů a technikami návrhu vestavěných systémů.
 • Studenti jsou schopni vytvořit a odladit podprogramy a inicializační rutiny pro jednotlivé periferní obvody. Umí používat  základní techniky ladění aplikačních programů vytvořených v jazyce C.

Pochopení specifik návrhu vestavěných systémů s využitím mikrokontrolérů a technik ladění aplikací.

Prerekvizity

Znalost struktury základní procesorové jednotky (CPU) a souvisejících počítačových obvodů, základů elektroniky a techniky programování počítačů na strojové úrovni. Základní znalosti programování v jazyce C.

Způsob a kritéria hodnocení

 • laboratorní úlohy s obhajobou 
 • půlsemestrální písemný test

Učební cíle

Seznámit studenty s realizací vestavěných systémů mikrokontrolérem a architekturami mikrokontrolérů. Seznámit s činností jejich jednotlivých podsystémů a to zejména: CPU-programovací model, flash paměť, časovač, podsystém přerušení, komunikační rozhraní, AD převodník. Naučit studenty zásady a techniky programování vestavěných systémů ve vyšším programovacím jazyce C.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednáškách a demonstračních cvičeních v tomto předmětu není kontrolována. Kontrolovanou výukou jsou laboratoře a projekt. Laboratorní cvičení se nenahrazuje s výjimkou řádně doložené a uznané překážky ve studiu a po dohodě s vyučujícím v laboratoři.

Prerekvizity a korekvizity

Doporučená literatura

Přednáškové materiály, materiály z democvičení a HW cvičení.
KL05 Sub-Family Reference Manual, dostupné on-line: https://www.nxp.com/docs/en/reference-manual/KL05P48M48SF1RM.pdf (EN)
K60 Sub-Family Reference Manual, dostupné on-line: https://www.nxp.com/docs/en/reference-manual/K60P144M100SF2V2RM.pdf (EN)
Cortex-M0+ Devices Generic Users Guide, dostupné on-line: http://infocenter.arm.com/help/index.jsp?topic=/com.arm.doc.dui0662b/index.html (EN)
Predko, M.: "Handbook of Microcontrollers", McGraw-Hill, ISBN 0079137164, 1998. (EN)
ARM Cortex-M4 Processor Technical Reference Manual, dostupné on-line: http://infocenter.arm.com/help/index.jsp?topic=/com.arm.doc.100166_0001_00_en/index.html (EN)
J.W. Valvano, Embedded Systems: Real Time Interfacing to ARM Cortex-M Microcontrollers, ISBN 978-1463590154, 2017. (EN)
J.W.Valvano, Embedded Systems: Introduction to ARM Cortex-M Microcontrollers, Volume 1, ISBN 978-1477508992. (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-BC-3 bakalářský

  obor BIT , 3. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program BIT bakalářský, 3. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 1. Úvod do vestavěných systémů.
 2. Jádro ARM pro mikrokontroléry.
 3. Paměť mikrokontrolérů, přerušení.
 4. Programování v jazyce C.
 5. Komunikační rozhraní.
 6. Programování FITkitu.
 7. Připojení vstupu a výstupu k mikrokontroléru, porty.
 8. Časování, čítače, časovače.
 9. Připojení analogového vstupu a výstupu.
 10. Generování hodin.
 11. Napájení a spotřeba vestavěných systémů.
 12. Praktické aspekty návrhu vestavěných systémů s mikrokontroléry.
 13. Systémy reálného času.

Laboratorní cvičení

8 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 1. Seznámení s laboratorním kitem, sériová komunikace.
 2. Číslicový vstup/výstup.
 3. Programování časovače, PWM.
 4. Analogový vstup.

Projekt

12 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 • Povinný individuální nebo týmový projekt v rozsahu 12 hodin.